BBIS-BERLIN-BRANDENBURG-INTERNATIONAL-SCHOOL

BBIS BERLIN BRANDENBURG

INTERNATIONAL SCHOOL

BBIS BERLIN BRANDENBURG

INTERNATIONAL SCHOOL

BOARDING SCHOOL GERMANY

BBIS คือหนึ่งในสถาบันชั้นนำของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ในเมืองเบอร์ลิน เปิดสอนหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ตั้งแต่ระดับชั้น Grade 1 – 12 ที่ BBIS มีหลักสูตรที่ครอบคลุม ตลอดจนกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมายหลากหลาย ให้แก่นักเรียนทั้งชาวเยอรมันและชาวต่างชาติ กว่า 780 คน ซึ่งมีนักเรียนต่างชาติกว่าอีก 70 สัญชาติ และยังมีหอพักสำหรับนักเรียนประจำ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนแต่ละคนค้นพบและพัฒนาความสนใจของตนเองในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

1. เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีนักเรียนต่างชาติกว่า 70 สัญชาติ
2. ชั้นเรียนขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีนักเรียนน้อยกว่า 20 คน) อัตราส่วน ครู:นักเรียน คือ 1:7
3. มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน
4. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมงสำหรับนักเรียน

1. IB Primary Years Programme (Grade 1 – 5)
2. IB Middle Years Programme (Grade 6 – 10)
3. IB Diploma Programme (Grade 11 – 12)

IB PRIMARY YEARS PROGRAMME (Grade 1 – 5)

หลักสูตรสำหรับนักเรียน เกรด 1 – 5 นั้น จะเน้นที่การส่งเสริมความรู้พื้นฐานและการพัฒนาอารมณ์ให้เข้มแข็ง ครูประจำชั้นจะทำการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดกับนักเรียนเพื่อสอบถาม ตั้งสมมติฐาน และพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยชั้นเรียนมีนักเรียน 20 คน (มากสุด 24 คน) ต่อห้อง ทำให้คุณครูดูแลเอาใจใส่นักเรียนได้อย่างทั่วถึง และถึงแม้หลักสูตรการเรียนจะเป็นภาษาอังกฤษ แต่นักเรียนจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาเยอรมันควบคู่ไปด้วย โดยมีทั้งวิชาภาษาและวรรณคดีภาษาเยอรมัน และวิชาการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน ในระดับเกรด 1 – 5

เพิ่มเติม : https://www.bbis.de/our-schools/primary-school/ib-primary-years-programme

ราคาค่าใช้จ่าย
SCHOOL FEES 2023 – 2024
ค่าลงทะเบียน   60 – 3,000 €

PRIMARY SCHOOL (GRADE 1 – 5)
Grade 1         240 – 17,100 €
Grade 2         240 – 17,600 €
Grade 3         240 – 17,900 €
Grade 4         240 – 19,000 €
Grade 5         240 – 19,200 €

IB MIDDLE YEARS PROGRAMME Grade 9 – 10

นักเรียนในวัยแรกรุ่นและวัยรุ่นตอนกลางนี้กำลังอยู่ในช่วงสำคัญของการพัฒนาสติปัญญาและตัวตนของตนเอง หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบ นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีในการแก้ปัญหาและพิจารณาด้วยมุมมองที่กว้างขึ้น พัฒนาทักษะและส่งเสริมความเข้าใจ ความอดทน และความตระหนัก นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ จากหลายมุมมอง นอกจากนี้ยังกิจกรรมนอกหลักสูตรต่าง ๆ เช่น เช่น บาสเก็ตบอล, แบดมินตัน, ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, กรีฑา, ชมรมการแสดง, ชมรมดนตรี, Instrumental Ensemble, Model United Nations, ชมรมดีเบท, United World Schools, First Lego League และชมรมการสร้างภาพยนตร์

พิ่มเติม : https://www.bbis.de/our-schools/secondary-school/ib-middle-years-programme

ราคาค่าใช้จ่าย
SCHOOL FEES 2023 – 2024
ค่าลงทะเบียน   60 – 3,000 €

SECONDARY SCHOOL (GRADE 6 – 10)
Grade 6         240 – 19,800 €
Grade 7         240 – 20,000 €
Grade 8         240 – 20,200 €
Grade 9         240 – 21,100 €
Grade 10       240 – 21,400 €

IB DIPLOMA PROGRAMME Grade 11 – 12

หลักสูตร IB Diploma (IBDP) ของ BBIS มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ออกแบบมาสำหรับนักเรียนอายุ 16 – 19 ปี ซึ่งมีการเติบโตทั้งทางด้านสติปัญญาและทางร่างกายแล้ว นักเรียนระดับ IBDP จะได้เรียนรู้ที่จะท้าทายสมมติฐาน เปิดรับมุมมองใหม่ๆ และใช้ความรู้และทักษะของตนเองเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ ๆ หลักสูตร IB DP ประกอบด้วย 6 กลุ่มวิชา และแกนหลักซึ่งประกอบด้วย Theory of Knowledge (TOK), Creativity, Activity, Service (CAS) และ Extended Essay

นักเรียนสามารถเลือกวิชา 1 วิชาในแต่ละกลุ่มต่อไปนี้ได้
GROUP 1 : STUDIES IN LANGUAGE AND LITERATRE
GROUP 2 : LANGUAGE ACQUISITION
GROUP 3 : INDIVIDUALS AND SOCIETIES
GROUP 4 : SCIENCES
GROUP 5 : MATHEMATICS
GROUP 6 : THE ARTS AND ELECTIVES

เพิ่มเติม : https://www.bbis.de/our-schools/secondary-school/ib-diploma-programme

ราคาค่าใช้จ่าย
SCHOOL FEES 2023 – 2024
ค่าลงทะเบียน   60 – 3,000 €

SECONDARY SCHOOL (GRADE 11 – 12)
ค่าลงทะเบียน 3,000 €
Grade 11       22,050 €
Grade 12       22,150 €

บริการหอพักนักเรียนสำหรับนักเรียนประจำ BBIS BOARDING

บริการหอพักของ BBIS สำหรับนักเรียนต่างชาติ ในระดับชั้น Grade 9 – 12 ปัจจุบันมีนักเรียนประจำประมาณ 80 คน พักอยู่ที่หอพักนักเรียนแห่งนี้ ทาง BBIS ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้นักเรียนรู้สึกสบายใจและปลอดภัย โดยหอพักมีการวางระบบทุกอย่างตั้งแต่สิ่งอำนวยความสะดวกไปจนถึงกิจวัตรประจำวัน และ หน้าที่ เพื่อช่วยให้นักเรียนมีระเบียบ ความรับผิดชอบ และ ส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพในการศึกษาวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

หอพัก BBIS BOARDING ยินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากหลากหลายประเทศ และจนถึงปัจจุบันได้รับนักเรียนประจำจากประเทศแอลเบเนีย, ออสเตรเลีย, อาเซอร์ไบจาน, เบลารุส, บัลแกเรีย, จีน, โคลอมเบีย, โครเอเชีย, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อินเดีย, อิหร่าน, อินโดนีเซีย, อิตาลี, คาซัคสถาน, คูเวต, ลิทัวเนีย, มาลาวี, เนเธอร์แลนด์, โปแลนด์, โรมาเนีย, รัสเซีย, เกาหลีใต้, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์, ไต้หวัน, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, และสหรัฐอเมริกา จึงเป็นโรงเรียนที่เชี่ยวชาญและมีศักยภาพในการดูแลนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดี

เพิ่มเติม : https://www.bbis.de/our-schools/boarding

ราคาบริการหอพักนักเรียน
ANNUAL BOARDING FEES 2022-2023
Grade 9 – 12            23,200 €

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ค่าสมัคร (non-refundable)                   100 €
ค่าลงทะเบียน (non-refundable)          3,000 €
เงินมัดจำ (refundable)                          2,000 €
ห้องเดี่ยวเสริม (ถ้ามีห้องว่าง)**             4,900 € (ราคา/ปี)

Scroll to Top