logo_COLOGNE INTERNATIONAL SCHOOL

COLOGNE INTERNATIONAL SCHOOL

BOARDING SCHOOL GERMANY

COLOGNE INTERNATIONAL SCHOOL

BOARDING SCHOOL GERMANY

ที่ CIS เปิดสอนหลักสูตรสองภาษาสำหรับนักเรียน ระดับชั้น Grade 6 – 12 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 475 คน ทั้งชาวเยอรมันและมีนักเรียนต่างชาติจากกว่า 45 ประเทศ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ ความมุ่งมั่นและทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม นักเรียนจะได้รับคำแนะนำในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดเป็นสากล เสริมศักยภาพให้เผชิญกับความท้าทายและโอกาสระดับโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต

1. นักเรียนได้มีโอกาสค้นหาตนเองและพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่
2. ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก ให้คุณครูดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
3. พบปะเพื่อนต่างชาติและปลูกฝังวิธีคิดแบบสากลนานาชาติ

1. LOWER SECONDARY SCHOOL GRADE 6 – 8
2. MIDDLE SECONDARY SCHOOL GRADE 9 – 10 (IGCSE)
3. UPPER SECONDARY SCHOOL GRADE 11 – 12 (IB DIPLOMA)

LOWER SECONDARY SCHOOL GRADE 6 – 8

นักเรียนเกรด 6 – 8 จะได้รับการปูพื้นฐานตามหลักสูตรนานาชาติเคมบริดจ์ (Cambridge International Curriculum) การเรียนการสอนจะจัดตามรายวิชาเป็นหลัก เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และให้คุณครูดูแลได้อย่างใกล้ชิด เพราะนักเรียนในวัยนี้กำลังมีการเติบโตทางสติปัญญา นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้และทักษะต่าง ๆ นำไปใช้และเชื่อมโยงความรู้ระหว่างวิชา หรือ การบูรณาการระหว่างวิชา

MIDDLE SECONDARY SCHOOL GRADE 9 – 10 (IGCSE)

ในเกรด 9 และ 10 นักเรียนจะเรียนเพื่อสอบ International General Certificates of Secondary Education (IGCSEs) ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนี้ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าเรียนหลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย เช่น ระดับ A, IB Diploma หรือ Abitur ในเยอรมนีได้ ในโปรแกรม IGCSE นี้นักเรียนจะได้เรียนตามหลักสูตรที่หลากหลายและสามารถพัฒนาทักษะในเชิงลึกในแต่ละสาขาวิชาได้ โดยทั่วไปแล้วนักเรียนจะได้เลือกวิชาเรียน 7-10 วิชา ซึ่งจะมีการประเมินโดยการสอบเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม

วิชาบังคับ

 • English
 • Mathematics
 • Science
 • German
 • Global Perspectives
 • Physical Education

วิชาเลือก

 • Physics, Biology, Chemistry
 • History, Geography
 • French, Spanish
 • Music, Art
 • Business Studies
 • Self-Managed Learning

UPPER SECONDARY SCHOOL GRADE 11 – 12 (IB DIPLOMA)

ในหลักสูตร International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) จะมีความหลากหลายในวิชาที่เปิดสอนและหลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจที่จำเป็นในมหาวิทยาลัยอย่างมาก

IBDP ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักและ 6 กลุ่มวิชา ดังนี้

3 องค์ประกอบ

 • Theory of Knowledge
 • Creativity, Activity, Service (CAS)
 • Extended Essay

6 กลุ่มวิชา สามารถเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 วิชา

 • English
 • Additional Language
 • Individuals and Societies
 • Sciences
 • Mathematics
 • Arts and Electives

ราคาค่าใช้จ่าย

SCHOOL FEES 2023 – 2024

 • ค่าลงทะเบียน
  • First child                
   5,500 €
  • Siblings                  
   4,500 €
 • GRADES 6 – 10 (BILINGUAL MIDDLE SCHOOL PROGRAMME)
  • รายปี                     
   18,375 €       
  • รายเดือน                 
   1,612 €
  • ค่าข้อสอบ                
   102 €   ต่อวิชา
 • GRADES 11 – 12 (BILINGUAL IB DIPLOMA PROGRAMME)
  • รายปี                     
   19,425 €       
  • รายเดือน                 
   1,705 €
  • ค่าข้อสอบ                
   85 € ต่อวิชา 

* ค่าเทอมสามารถเลือกจ่ายเป็นแบบรายปีหรือรายเดือนก็ได้

BOARDING HOUSE

หอพักของ CIS สามารถรองรับนักเรียนได้สูงสุด 20 คน ห้องพักมีทั้งแบบเตียงคู่และเตียงเดี่ยวที่ตกแต่งอย่างทันสมัยและมีสิ่งอำนวยสะดวกสบาย และยังมีพื้นที่ส่วนกลางที่กว้างขวางพร้อมห้องครัวสำหรับนักเรียนประจำเพื่อพักผ่อน เล่นเกมกระดาน หรือชมภาพยนตร์ ทางทีมงานนักเรียนต่างประเทศจะคอยดูแลด้านการเรียนวิชาการและความเป็นอยู่ที่ดีนักเรียนแต่ละคน ในวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีกิจกรรมที่หลากหลายและการทัศนศึกษาเพื่อชมการแข่งขันกีฬา สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหรือเมืองใกล้เคียง

*เกณฑ์อายุขั้นต่ำในการเข้าอยู่หอพักคือ 15 ปี

ราคาค่าใช้จ่าย

 • Boarding House fee cat. A
  ห้องนอนเดี่ยว + ห้องน้ำส่วนตัว   
  23,500 €
 • Boarding House fee cat. B
  ห้องนอนเดี่ยว + ห้องน้ำส่วนรวม                            
  22,500 €
 • Boarding House fee cat. C
  ห้องนอนคู่ + ห้องน้ำส่วนรวม                                
  20,500 €
 • ค่ามัดจำ(refundable)                                         
  2,000 €
 • ค่าประกัน (เดือนที่ 1 – 18) เดือนละ                        
  37 €
 • ค่าประกัน (ตั้งแต่เดือนที่ 19) เดือนละ                       
  54 €

เพิ่มเติม : https://if-koeln.de/boarding-house/

Scroll to Top