กลุ่มอาชีพที่เป็นที่ต้องการในประเทศเยอรมนี

กลุ่มอาชีพที่เป็นที่ต้องการในประเทศเยอรมนี

บทความนี้จะแนะนำอาชีพต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่ต้องการในประเทศเยอรมนี สำหรับผู้ที่สนใจในการไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งประเทศเยอรมนีนั้นเปิดรับแรงงานชาวต่างชาติให้ทำงานจำนวนมาก เพียงแค่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ก็สามารถทำงานที่นี่ได้และสามารถรับเงินเดือนและสวัสดิการเทียบเท่ากับชาวเยอรมันได้เลย และกลุ่มอาชีพที่เป็นที่ต้องการนั้น มีดังต่อไปนี้

1. Green Jobs

ปัจจุบันในประเทศเยอรมนี แรงงานที่มีทักษะในด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศเป็นที่ต้องการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเกษตร การขนส่ง หรือพลังงาน ซึ่ง Green Job หรือ “งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

Green Job เหมาะสำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาด้านวิศวกรรมหรือวิชาชีพด้านเทคนิค รวมถึงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตและการก่อสร้าง กลุ่มอาชีพมีดังต่อไปนี้

 • ช่างฝีมือ (เช่น ช่างอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเทคโนโลยีพลังงานและอาคาร วิศวกรรมเครื่องทำความร้อน ช่างระบบและสุขาภิบาล เทคโนโลยีเครื่องทำความร้อนและเครื่องปรับอากาศ)
 • วิศวกร (เช่น ที่ปรึกษาด้านพลังงาน วิศวกรสิ่งแวดล้อม วิศวกรออกแบบ/นักพัฒนา วิศวกรยานยนต์)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที (เช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล)

กลุ่มอาชีพของภาคเศรษฐกิจมีดังต่อไปนี้

 • วิศวกรรมพลังงานและไฟฟ้า (เช่น พลังงานลม เซลล์แสงอาทิตย์ เทคโนโลยี/การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์)
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • อุปกรณ์ทางเทคนิคและการติดตั้ง
 • อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
 • อุตสาหกรรมยานยนต์ (เช่น การเคลื่อนย้ายด้วยไฟฟ้า)
 • เกษตรกรรมและการทำฟาร์ม

2. Nursing professionals (พยาบาลวิชาชีพ)

เนื่องจากสังคมผู้สูงอายุในเยอรมนีบวกกับจำนวนคนหนุ่มสาวที่เริ่มต้นอาชีพการงานลดลง ความต้องการการพยาบาลวิชาชีพและการดูแลรักษาทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานก็เพิ่มขึ้น โรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานดูแลอื่น ๆ มักจะมองหาบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพและการพยาบาล

3. Physicians (แพทย์)

เหตุผลเดียวกันกับอาชีพพยาบาล แพทย์ก็เป็นอีกอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการในประเทศเยอรมนี เนื่องจากแพทย์ในโรงพยาบาลจำนวนมากกำลังจะเกษียณ จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่อย่างเร่งด่วน และความต้องการจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป ซึ่งปัจจุบันจำนวนแพทย์ต่างชาติที่ทำงานในเยอรมนีเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าภายในทศวรรษที่ผ่านมา ในปี 2021 เพียงปีเดียว มีแพทย์ต่างชาติ 9,636 คนสมัครเพื่อรับการรับรองจากต่างประเทศซึ่งเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาของเยอรมัน ส่งผลให้แพทย์อยู่ในอันดับที่ 2 ในบรรดาอาชีพที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด

4. Engineers (วิศวกร)

ประเทศเยอรมนีมีชื่อเสียงในด้านความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ตลอดจนคุณภาพของเครื่องจักรและโรงงาน ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าเทคนิค และรถยนต์ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดมุมมองและรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ที่หลากหลายสำหรับบริษัทและพนักงาน โดยเฉพาะสำหรับวิศวกร ทำให้ความต้องการในอาชีพกลุ่มวิศวกรนั้นมีเพิ่มมากขึ้นไปด้วย

5. IT specialists (ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที)

ประเทศเยอรมนีมีความล้ำสมัยมากในปัจจุบัน ซึ่งหมายความว่าตลาดไอที โทรคมนาคม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคของเยอรมนีอยู่ในตำแหน่งผู้นำภายในยุโรป อุตสาหกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในเยอรมนี แต่ยังเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเยอรมนีด้วย โดยสร้างรายได้มูลค่า 196.1 พันล้านยูโร นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในเยอรมนีจึงเป็นที่ต้องการมากขึ้น

6. Scientists (นักวิทยาศาสตร์)

ที่ประเทศเยอรมนีมีตำแหน่งงานมากมายสำหรับนักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ นอกเหนือจากตำแหน่งปกติในการวิจัย การสอนและการจัดการแล้ว นักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์สามารถทำงานในภาคไอที การตลาดและการขาย ในสาขาการบริหารและกฎหมาย และในภาคการเงินได้ อุตสาหกรรมที่กำลังมองหานักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์เป็นส่วนใหญ่มีดังต่อไปนี้:

 • เคมี
 • วิจัยและพัฒนา
 • เภสัชกรรม
 • การวิเคราะห์ทางการเงิน
 • สถาปัตยกรรม/วิศวกรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมพลังงานและวิศวกรรมไฟฟ้า

 

7. Craftspeople (ช่างฝีมือ)

งานฝีมือและการค้าที่มีทักษะไม่เพียงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกทางเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีอีกด้วย ซึ่งนอกจากงานฝีมือและการค้าจะมุ่งเป้าไปที่บุคคลทั่วไปแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต การพาณิชย์ และภาครัฐอีกด้วย จึงทำให้ตำแหน่งงานนี้มีความต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ

8. Careers in transport (อาชีพด้านการขนส่ง)

ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในใจกลางยุโรปและมีระบบคมนาคมที่สะดวกสบาย ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญสำหรับการขนส่งสินค้าและผู้คน และโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งอาชีพในด้านการขนส่งนั้น ได้แก่

 • คนขับรถส่วนตัว
 • คนขับรถแท็กซี่
 • คนขับรถไฟ
 • คนขับเรือส่งของ เป็นต้น

หากสนใจวางแผนเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนีสามารถปรึกษากับทาง Owl Education ได้เลยค่ะ ทางเราสามารถช่วยวางแผนในการเรียนต่อต่างประเทศได้ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็น

ที่มา : https://www.make-it-in-germany.com/en/working-in-germany/professions-in-demand
เรียบเรียง : Saiparn Kanthida

Sharing
Scroll to Top