เรียนต่อเยอรมนี EP.12 – ประเภทของมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี

มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีมีอะไรบ้าง?

เป็นที่รู้กันว่าประเทศเยอรมนีนั้นเป็นประเทศแห่งการศึกษา เพราะการเรียนการสอนที่มีคุณภาพดีเยี่ยมและค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่ถูกเอื้อต่อนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ ดังนั้นประเภทของมหาวิทยาลัยจึงมีหลากหลายประเภทเพื่อจำแนกสาขาวิชาเรียนนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกได้ตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัย (Universities), มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Universities of Applied Sciences),  มหาวิทยาลัยศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี (Universities of Art, Film and Music) โดยจะมีทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน ซึ่งจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหากเทียบกันเรื่องราคาค่าใช้จ่าย โดยมหาวิทยาลัยของรัฐนั้นจะมีราคาถูกหรืออาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลย

ประเภทของมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี

1. มหาวิทยาลัย – UNIVERSITIES
หลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเน้นสอนความรู้ทางทฤษฎี โดยหลักสูตรต่าง ๆ จะเน้นด้านวิชาการและมีกลุ่มวิชาหลายประเภท มหาวิทยาลัยบางแห่งที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาและอาจใช้ชื่อตามสาขาเฉพาะ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (Universities of Technology / TU) หรือมหาวิทยาลัยการศึกษา (University of Education / PH) น้อง ๆ สามารถศึกษาได้ถึงระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยได้ที่มหาวิทยาลัยประเภทนี

2. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ – UNIVERSITIES OF APPLIED SCIENCES
หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์นั้นจะเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี และเน้นการประยุกต์ใช้ในสายอาชีพ หลักสูตรจึงได้รับการออกแบบให้ตรงตามความต้องการทางวิชาชีพ ถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แต่มหาวิทยาลัยประเภทนี้ไม่ได้เปิดสอนสาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อย่างเดียว แต่มีสาขาวิชาที่เปิดสอนหลากหลาย ได้แก่ technology, business, social services, และ media ซึ่งบางหลักสูตรจะมีระยะเวลาการเรียนการสอนที่แน่นอน มีการไปทำงานหรือดำเนินโครงการในบริษัทในประเทศเยอรมนีหรือในต่างประเทศ อาจมีการฝึกงานหรือทำโครงการเหล่านี้ได้ตั้งแต่หนึ่งปีการศึกษาไปจนถึงหลายปีหลายศึกษาขึ้นอยู่กับโปรแกรมการศึกษาเฉพาะ น้อง ๆ สามารถศึกษาได้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ส่วนระดับปริญญาเอกสามารถศึกษาได้ในบางแห่งเท่านั้น

3. มหาวิทยาลัยศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรี – UNIVERSITIES OF ART, FILM AND MUSIC
น้อง ๆ ที่เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยประเภทนี้สามารถเรียนได้ในสาขาเกี่ยวกับศิลปะ, ภาพยนตร์, และดนตรี เช่น ดนตรี, สถาปัตยกรรม, วิจิตรศิลป์, การแสดง, การเต้น, การออกแบบอุตสาหกรรม และแฟชั่น รวมไปถึงสาขาเกี่ยวกับสื่อสมัยใหม่ เช่น ผู้กำกับ, ช่างกล้อง, ผู้เขียนบท, และผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์ โดยเกณฑ์การรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยประเภทนี้นั้นจะต้องการนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ หรือ ความถนัดเป็นพิเศษ แม้ว่าคุณสมบัติอื่น ๆ จะไม่ตรงตามเกณฑ์การรับนักศึกษาอย่างเป็นทางการก็ตาม แต่หากมีคุณสมบัติพิเศษตรงตามที่กำหนด น้อง ๆ ก็สามารถเข้าเรียนในสาขานั้น ๆ ได้ ซึ่งการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยศิลปะ ภาพยนตร์ และดนตรีส่วนใหญ่จะเป็นภาษาเยอรมัน

4. DUALE HOCHSCHULEN
หลักสูตรการศึกษาแบบ Dual ช่วยให้นักศึกษาสามารถรวมการศึกษาเชิงวิชาการเข้ากับวิชาอาชีพมากกว่าหลักสูตรการศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หากน้อง ๆ ชอบการเรียนรู้โดยการลงมือทำ หลักสูตรการเรียนแบบ Dual คือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด หลักสูตรนี้จะเปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา (Berufsakademien) เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยอื่น ๆ บางแห่งก็มีหลักสูตรการศึกษาแบบคู่เช่นกัน หากน้อง ๆ ต้องการเรียนหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะต้องเซ็นสัญญากับบริษัทด้วย โดยผู้เรียนจะเรียนหลักสูตรทฤษฎีในมหาวิทยาลัยและฝึกงานหรืออบรมที่บริษัท ซึ่งโดยปกติแล้วทางบริษัทจะเป็นฝ่ายจ่ายค่าเล่าเรียนให้

ข้อควรรู้

การศึกษาในประเทศเยอรมนีนั้นไม่มีหลักการใดเป็นศูนย์กลาง กล่าวคือ รัฐในเยอรมนีทั้ง 16 รัฐมีกฎหมายและข้อบังคับด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นของตนเองและสถาบันอุดมศึกษานั้นก็มีความเป็นอิสระอย่างมากเช่นกัน ดังนั้นกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ตั้งแต่การรับเข้าเรียนจนถึงกำหนดเวลารับสมัคร หรือคุณสมบัติในการรับเข้าเรียน มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะเป็นผู้กำหนดเอง จึงสำคัญมากสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อที่เยอรมนี ต้องศึกษาเกณฑ์การรับเข้าและข้อกำหนดต่าง ๆ ของมหาวิยาลัยที่สนใจให้เรียบร้อย

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการศึกษาในระดับมหาวิยาลัยที่ประเทศเยอรมนี ไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อ ป.ตรี หรือ เรียนต่อ ป.โท สามารถศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Owl Education ได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้

https://owl-education.com/studentuniversity/university-germany/

และหากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามทาง Line @owl.education พี่ ๆ Owl ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ

ที่มา : https://www.study-in-germany.de/en/plan-your-studies/study-options/higher-education-system/
เรียบเรียง : Saiparn Kanthida

Sharing
Scroll to Top