เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์

LEARNING GERMAN ONLINE

เปิดรับสมัคร...

คอร์สเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์จากโรงเรียนของประเทศเยอรมนี คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน ที่ยังไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับภาษาเยอรมันมาก่อนเลย สอนโดยครูผู้สอนเจ้าของภาษาที่มากประสบการณ์ทั้งการสอนในห้องเรียนปกติ และการสอนในรูปแบบออนไลน์ เราจะเรียนกันผ่านโปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการประชุม และการเรียน โดยทุกคนในห้องเรียนจะมองเห็นหน้าและได้ยินเสียงกันตลอด รวมไปถึงการแชร์หน้าจอที่เป็นเหมือนกระดานของครู คอร์สเรียนถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจภาษาเยอรมันในขั้นพื้นฐาน จนสามารถนำไปต่อยอดและใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถเรียนได้ทุกที่ที่เราสะดวก และมีสถาบันให้เลือกถึง 5 สถาบัน

สามารถพูดคุยในสิ่งที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน เข้าใจ และใช้ประโยคพื้นฐานเพื่อสื่อสารสามารถแนะนำตัวเองและคนอื่นได้ ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคลได้ เช่น สถานที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่มี สามารถโต้ตอบกับผู้อื่นได้ ในกรณีที่ผู้อื่นพูดอย่างช้า ๆ

สามารถอธิบายเรื่องราวในชีวิตประจำวันได้ เข้าใจสำนวน และ ประโยคที่ใช้บ่อย สื่อสารพูดคุยสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ ได้ เช่น การซื้อของ อธิบายสภาพแวดล้อม สามารถอธิบายประวัติตัวเองรวมไปถึงประวิติการศึกษาได้

เข้าใจถึงเรื่องราวหลักในเรื่องที่คุ้นเคย เช่น การทำงาน การเรียน กิจกรรมยามว่าง และในเรื่องอื่นๆ แสดงความคิดเห็นอย่างง่ายๆ และเป็นเหตุเป็นผลกันเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย และในหัวข้อที่ตนเองมีความสนใจ บอกเล่าประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ สามารถอธิบายความฝัน ความหวัง จุดหมายต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลหรือคำอธิบายสั้นๆ ประกอบได้

สามารถเข้าใจประเด็นหลักของข้อความที่มีความซับซ้อนทั้ง รวมถึงการพูดคุยเชิงเทคนิคในบทสนทนาเฉพาะด้านตามความรู้เฉพาะทาง สามารถโต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ โต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้ดี สามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะ รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของเรื่องต่างๆ

เข้าใจข้อความประโยคที่ยาวขึ้นและที่ต้องใช้ความเข้าใจหลายด้านและตระหนักถึงความหมายโดยนัย สามารถแสดงความคิดได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโดยไม่ใช้เวลามากนักในการคิดหาคำศัพท์ สามารถใช้ภาษาได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารในเข้าสังคมและชีวิตการทำงานหรือในการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับวิชาชีพและในระดับมหาวิทยาลัย สามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจน มีโครงสร้างดี ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ซับซ้อน ใช้แบบแผนการสื่อสารและคำเชื่อมต่างๆ ในการเชื่อมโยงความได้

สามารถเข้าใจทุกเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อย่างง่ายดาย สามารถสรุปคำพูดและข้อความจากแหล่งที่มาต่างๆ สร้างคำอธิบายและระบุเหตุผลในการนำเสนอที่สอดคล้องกัน สามารถแสดงออกและสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ คล่องแคล่วและแม่นยำมาก รวมถึงสามารถแยกแยะความหมายที่ใกล้เคียงกันของสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน

  1. ผู้เรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป
  2. จำนวนนักเรียนสูงสุด 16 คน / Class
  3. เปิดรับสมัครวันนี้ – จนกว่าจะเต็ม
  4. สนใจเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์หลักสูตรอื่น ๆ

สถาบันสอนภาษาพาร์ทเนอร์ โดยครูต่างชาติ

1. SPRACHCAFFE

Standard German Lessons
คอร์สออนไลน์เรียนแบบกลุ่ม ที่จะจัดกลุ่มเรียนกับเพื่อนๆ 4 – 12 คนจากหลากหลายประเทศซึ่งจะอยู่ในระดับภาษาเดียวกัน
– 2, 8 หรือ 10 lessons / week
– 1 lesson = 45 นาที
– เปิดสอนตั้งแต่ระดับ A1 – C2
– สามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟนได้
– ราคา เริ่มต้น 10 Euro / 1 lesson
สามารถพูดคุยสื่อสารได้โดยตรงกับกลุ่มที่เรียนด้วย หรือ กับคุณครู และหลังเรียนจบหลักสูตรจะได้รับ Sprachcaffe certificate เพื่อเป็นการรับรอง

Intensive German
คอร์สออนไลน์เรียนแบบกลุ่ม นักเรียนจะได้เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ โดยประมาณ 4 บทเรียนต่อวัน ซึ่งจะจัดกลุ่ม 7 – 12 คนให้เรียนกับเพื่อนซึ่งจะอยู่ในระดับภาษาเดียวกัน
– 20 หรือ 30 lessons / week
– 1 lesson = 45 นาที
– สามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟนได้
– ราคา เริ่มต้น 10 Euro / lesson
สามารถพูดคุยสื่อสารได้โดยตรงกับกลุ่มที่เรียนด้วย หรือ กับคุณครู และหลังเรียนจบหลักสูตรจะได้รับ Sprachcaffe certificate เพื่อเป็นการรับรอง

2. DID DEUTSCH-INSTITUT

คอร์สเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์มุ่งเป้าไปที่นักเรียนที่ต้องการเรียนสดกับอาจารย์ชาวเยอรมันและติดต่อกับนักเรียนต่างชาติคนอื่นๆ ผ่านซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย(โปรแกรม Zoom) จำนวนนักเรียนต่อกลุ่มคือ 10 – 15 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับ A1 – C2 ทั้งหมด 3 คอร์ส คือ

Standard Course
– 20 lessons / week
– 1 lesson = 45 นาที
– ราคา 200 Euro / week

Intensive Course
– 24 lessons / week
– 1 lesson = 45 นาที
– ราคา 250 Euro / week

Premium Course
– 28 lessons / week
– 1 lesson = 45 นาที
– ราคา 300 Euro / week

3. F+U ACADEMY OF LANGUAGES

คอร์สเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ที่นี่สามารถเลือกช่วงเวลาที่สะดวกต่อการเรียนของนักเรียนได้ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ A1 – C2

Intensive course 20 online
– 20 lessons / week
– วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00 – 12:15 (ตามเวลาประเทศเยอรมนี)
ราคา / week
– 100 EUR — 1 to 4 weeks
– 90 EUR — 5 to 11 weeks
– 80 EUR — 12 to 19 weeks
– 75 EUR — 20 to 39 weeks
– 70 EUR — from 40 weeks

Summer course (from level B1)
– 30 lessons / week
– วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00 – 14:30 (ตามเวลาประเทศเยอรมนี)
ราคา / week
– 150 EUR — 1 to 4 weeks
– 135 EUR — 5 to 11 weeks
– 115 EUR — from 12 weeks

Intensive course 15 online (from level B1)
– 15 lessons / week
– วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13:00 – 15:30 (ตามเวลาประเทศเยอรมนี)
ราคา / week
– 95 EUR — 1 to 4 weeks
– 90 EUR — 5 to 11 weeks
– 75 EUR — from 12 weeks

4. STUDIENKOLLEG DUESSELDORF

Online German one-to-one
คอร์สเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์แบบตัวต่อตัวนี้ นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในหลักสูตรภาษาเยอรมันที่เข้มข้นที่สุด สามารถเลือกระหว่างจะเรียนแบบ ตัวต่อตัว หรือ นักเรียน 2 คนต่อครู 1 คน หัวข้อของบทเรียนจะขึ้นอยู่กับทักษะของนักเรียน นักเรียนสามารถจัดตารางเรียนได้เอง โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับ A1 – C1

ราคาตัวต่อตัว

– 1 unit = 49€
– 10 units = 39€
– 25 units ขึ้นอยู่กับบทเรียน

ราคานักเรียน 2 คนต่อครู 1 คน

– 1 unit = 35€ ต่อคน
– 10 units = 30€ ต่อคน 
– 25 units = 25€ ต่อคน

5. GLS

German online for children and teenagers
คอร์สเรียนภาษาเยอรมันสำหรับน้อง ๆ อายุ 12 – 18 ปี สามารถชวนเพื่อนมาเรียนด้วยกันได้ โดยจับกลุ่มไม่เกิน 6 คน เป็นการเรียนแบบกลุ่มส่วนตัว การเรียนการสอนจะเรียนผ่านโปรแกรม Zoom เลือกเวลาเรียนได้ตลอด วันจันทร์-ศกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 22.00 น. (ตามเวลาเบอร์ลิน)
*ค่าธรรมเนียมวันหยุดสุดสัปดาห์: 25%
ราคาตัวต่อตัว
– 10 lessons = 570 Euro
– มากกว่า 20 lessons = 54 Euro/lesson
ราคา Private mini-group
– 10 lessons = 720 Euro
– มากกว่า 20 lessons = 69 Euro/lesson
**ราคาต่อกลุ่ม

Online German courses
Afternoon Course & Evening Course – German Online (Tue & Thu)
คอร์สเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ช่วงบ่ายและเย็นจะมุ่งเน้นไปที่การสอนภาษาเยอรมันทั่วไป มีการเรียนการสอนสัปดาห์ละสองครั้ง ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 18.00 น. หรือ 18.30 – 20.30 น. (ตามเวลาเบอร์ลิน) เปิดสอนตั้งแต่ระดับ A1 – C2
– เริ่มทุกวันอังคารแรกของเดือน
– ระยะเวลา: 4 สัปดาห์ (สามารถขยายเวลาเรียนได้)
– 20 lessons (1 Lesson = 45 นาที)
– ระดับ: ทั้งหมดตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง
– จำนวนนักเรียนจำกัดที่ 6 – 12 คน
– เรียนผ่าน Zoom สามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟนได้
– ราคา 210 Euro

Exam Prep Online – TestDaF, telc B1, B2, C1
Coaching (Self Study)
คอร์สเตรียมความพร้อมออนไลน์ที่นักเรียนจะมีการพูดคุยและรับการบ้านจากคุณครูสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จากนั้นจะต้องทำการศึกษาด้วยตัวเอง โดยคุณครูจะคอยติดตามและประเมินจากการบ้านรายสัปดาห์
**สำหรับคอร์สเตรียมความพร้อม TestDaF จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่มีทักษะภาษาเยอรมัน ระดับ C1 ขึ้นไป
– ระยะเวลา: 4 สัปดาห์
– พบคุณครู 1 ครั้ง เป็นเวลา 90 นาที/สัปดาห์ ทุกเย็นวันจันทร์ 18.00 – 19.30 น. (ตามเวลาเบอร์ลิน)
– 8 lessons/สัปดาห์ (1 Lesson = 45 นาที)
– ราคา 230 Euro

Intensive Prep Course
คอร์สเตรียมความพร้อมออนไลน์ มีการสอน 90 นาที วันอังคาร – ศุกร์ ช่วงบ่าย (ตามเวลาเบอร์ลิน) ในคอร์สนี้จะเน้นให้นักเรียนทำความคุ้นเคยกับข้อสอบให้มากที่สุด
– ระยะเวลา: 4 สัปดาห์ ครั้งละ 90 นาที
– วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 13.15 – 14.45 น. (ตามเวลาเบอร์ลิน)
– จำนวนนักเรียน สูงสุด 8 คน
– 32 lessons (1 Lesson = 45 นาที)
– ราคา 585 Euro

สถาบันสอนภาษาพาร์ทเนอร์ โดยครูไทย

1. EINS BY DAO

คอร์สออนไลน์เรียนแบบกลุ่ม ที่จะจัดกลุ่มเรียนกับเพื่อนๆ 16 คน/คลาสเรียน โดยสอนจากครูไทยที่อยู่ต่างประเทศ มีประสบการณด้านการสอนในห้องเรียนปกติ และการสอนในรูปแบบออนไลน์
– 60 ชั่วโมง เรียนเนื้อหาท้ังหมด
– 15 ชั่วโมง สอบ
– 10 ชั่วโมง ฝึกการฟัง พูด ออกเสียง กับครูเจ้าของภาษา
– เปิดสอนตั้งแต่ระดับ A1 – C2
– สามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟนได้
– ราคาเริ่มต้น 23,500 บาท

สามารถพูดคุยสื่อสารได้โดยตรงกับกลุ่มที่เรียนด้วย หรือ กับคุณครู รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ข้อดีของการ เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์

ประหยัดเวลาในการเดินทาง

ประหยัดค่าใช้จ่าย

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

เรียนผ่านอุปกรณ์ได้หลายอย่าง โทรศัพท์ แทปเล็ต คอมพิวเตอร์

ได้ฝึกการฟัง พูด กับครูเจ้าของภาษา

ไม่พลาดชั่วโมงเรียน

Scroll to Top