เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์

EINS by DAO

เปิดรับสมัคร...

คอร์สเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์จาก EINS by DAO คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน ที่ยังไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับภาษาเยอรมันมาก่อนเลย สอนโดยครูผู้สอนที่มากประสบการณ์ทั้งการสอนในห้องเรียนปกติ และการสอนในรูปแบบออนไลน์ เราจะเรียนกันผ่านโปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการประชุม และการเรียน โดยทุกคนในห้องเรียนจะมองเห็นหน้าและได้ยินเสียงกันตลอด รวมไปถึงการแชร์หน้าจอที่เป็นเหมือนกระดานของครู การเรียนทุกครั้งของเราจะถูกบักทึกเอาไว้ ผู้เรียนสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดในกรณีที่ขาดเรียน หรือมาเรียนแล้วแต่อยากดูซ้ำเพื่อทบทวนก็ได้เช่นกัน คลิปทั้งหมดยังสามารถดูต่อไปได้อีก 90 วันหลังจากคอร์สจบ คอร์สเรียนถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจภาษาเยอรมันในขั้นพื้นฐาน จนสามารถนำไปต่อยอดและใช้ในชีวิตประจำวันได้

สามารถพูดคุยในสิ่งที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน เข้าใจ และใช้ประโยคพื้นฐานเพื่อสื่อสารสามารถแนะนำตัวเองและคนอื่นได้ ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคลได้ เช่น สถานที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่มี สามารถโต้ตอบกับผู้อื่นได้ ในกรณีที่ผู้อื่นพูดอย่างช้า ๆ

สามารถอธิบายเรื่องราวในชีวิตประจำวันได้ เข้าใจสำนวน และ ประโยคที่ใช้บ่อย สื่อสารพูดคุยสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ ได้ เช่น การซื้อของ อธิบายสภาพแวดล้อม สามารถอธิบายประวัติตัวเองรวมไปถึงประวิติการศึกษาได้

เข้าใจถึงเรื่องราวหลักในเรื่องที่คุ้นเคย เช่น การทำงาน การเรียน กิจกรรมยามว่าง และในเรื่องอื่นๆ แสดงความคิดเห็นอย่างง่ายๆ และเป็นเหตุเป็นผลกันเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย และในหัวข้อที่ตนเองมีความสนใจ บอกเล่าประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ สามารถอธิบายความฝัน ความหวัง จุดหมายต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลหรือคำอธิบายสั้นๆ ประกอบได้

สามารถเข้าใจประเด็นหลักของข้อความที่มีความซับซ้อนทั้ง รวมถึงการพูดคุยเชิงเทคนิคในบทสนทนาเฉพาะด้านตามความรู้เฉพาะทาง สามารถโต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ โต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้ดี สามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะ รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของเรื่องต่างๆ

เข้าใจข้อความประโยคที่ยาวขึ้นและที่ต้องใช้ความเข้าใจหลายด้านและตระหนักถึงความหมายโดยนัย สามารถแสดงความคิดได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโดยไม่ใช้เวลามากนักในการคิดหาคำศัพท์ สามารถใช้ภาษาได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารในเข้าสังคมและชีวิตการทำงานหรือในการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับวิชาชีพและในระดับมหาวิทยาลัย สามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจน มีโครงสร้างดี ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ซับซ้อน ใช้แบบแผนการสื่อสารและคำเชื่อมต่างๆ ในการเชื่อมโยงความได้

สามารถเข้าใจทุกเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อย่างง่ายดาย สามารถสรุปคำพูดและข้อความจากแหล่งที่มาต่างๆ สร้างคำอธิบายและระบุเหตุผลในการนำเสนอที่สอดคล้องกัน สามารถแสดงออกและสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ คล่องแคล่วและแม่นยำมาก รวมถึงสามารถแยกแยะความหมายที่ใกล้เคียงกันของสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน

คอร์สที่เปิดสอน

ข้อดีของการเรียนออนไลน์

ประหยัดเวลาในการเดินทาง

ประหยัดค่าใช้จ่าย

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

ดูย้อนหลังได้ 90 วัน

เรียนผ่านอุปกรณ์ได้หลายอย่าง โทรศัพท์ แทปเล็ต คอมพิวเตอร์

ได้ฝึกการฟัง พูด กับครูเจ้าของภาษา

ไม่พลาดชั่วโมงเรียน

เรียนซ้ำได้ตลอด

TEAM EINS by DAO

ครูดาว

กนกวรรณ บุญมงคลวัฒน์

ครูพี

พัชรพร พิมลภัทรกุล

ครูมิชาเอล

มิชาเอล บรุนเนอร์

อาตี๋

รพีพัทธ์ บุญมงคลวัฒน์

เฟอร์

สนสดา วิทยาวนิชชัย

Scroll to Top