เรียนต่อเยอรมนี EP.20 – เรียนต่อมหาวิทยาลัย MBS

MUNICH BUSINESS SCHOOL UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (MBS)

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่โดดเด่นทางด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ มหาวิทยาลัย Munich Business School ตั้งอยู่ในเมือง Munich ประเทศเยอรมนี ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของในยุโรป มีหลักสูตร ป.โท ที่เปิดสอนจะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน  

ตั้งอยู่ที่ Campus – เมือง Munich

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทที่ MBS

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจ, การจัดการ หรือ เศรษฐศาสตร์
2.
ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าเรียนหลักสูตร Pre-Master เพื่อให้ได้คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อได้
3. ใบรับรองทักษะทางภาษา IELTS / TOEF
     – TOEFL 85 ibt
     – IELTS 6.5

Master Degree at MBS หลักสูตรปริญญาโทที่ MBS เปิดสอน

 • Pre-Master – หลักสูตรเตรียมพร้อมสำหรับ ป.โท
  ระยะเวลาเรียน 3 เดือน / เริ่มเรียนเดือน พฤษภาคม / คลาสเรียนออนไลน์
  หลักสูตรสำหรับคนที่ต้องการเรียนต่อ ป.โท ที่ MBS แต่ไม่ได้จบป.ตรี สาขาธุรกิจหรือสาขาเศรษฐศาสตร์ ผู้เรียนจะมีคุณสมบัติและสามารถสมัครเข้าเรียนต่อ ป.โท กับทาง MBS ได้เลย โดยหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรออนไลน์ (เป็นคลาสเรียนแบบไลฟ์สด)
 • M.A. International Business – ปริญญาโทสาขาธุรกิจนานาชาติ
  ระยะเวลาเรียน 18 เดือน / เริ่มเรียนเดือน กุมภาพันธ์ & กันยายน / Munich
  โดยนักศึกษาจะต้องเลือก 2 สาขาย่อยที่สนใจจาก 7 สาขาย่อย เพื่อเรียนในสองภาคการศึกษาแรก ได้แก่
  1. Sustainable Business
  2. International Marketing
  3. Corporate Finance
  4. Luxury Management
  5. Global Family Business and Wealth Management
  6. Innovation & Digital Business
  7. International Entrepreneurship
 • M.A. Innovation and Entrepreneurship – ปริญญาโทสาขานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
  ระยะเวลาเรียน 18 เดือน / เริ่มเรียนเดือน กันยายน / Munich
 • M.A. International Marketing and Brand Management – ปริญญาโทสาขาการตลาดและการจัดการแบรนด์
  ระยะเวลาเรียน 18 เดือน / เริ่มเรียนเดือน กันยายน / Munich
 • M.A. Sports Business and Communication – ปริญญาโทสาขาธุรกิจการกีฬาและการสื่อสาร
  ระยะเวลาเรียน 18 เดือน / เริ่มเรียนเดือน กันยายน / Munich
 • M.A. Finance – ปริญญาโทสาขาการเงิน
  ระยะเวลาเรียน 18 เดือน / เริ่มเรียนเดือน กันยายน / Munich
 • MBA General Management – ปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป
  ระยะเวลาเรียน 12 เดือน / เริ่มเรียนเดือน มีนาคม & กันยายน / Munich
Sharing
Scroll to Top