เรียนต่อนิวซีแลนด์ EP.14 – เหตุผลที่ควรไปเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์

หลักสูตรการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ประเทศนิวซีแลนด์มีความปลอดภัยและมาตรฐานการครองชีพสูง เหมาะสำหรับน้อง ๆ นักเรียนในการสร้างความเป็นอิสระและความมั่นใจในการอยู่อาศัยที่ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอื่น ๆ อีก ว่าทำไมประเทศนิวซีแลนด์จึงเป็นประเทศที่เหมาะสมต่อการส่งบุตรหลานของคุณไปเรียนต่อต่างประเทศ

1. การศึกษามีคุณภาพสูง

ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์นั้นมีความยืดหยุ่น มีคุณภาพสูงและมีคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก เป็นหลักสูตรที่นักเรียนสามารถเลือกวิชาที่สนใจและเลือกทักษะที่ถนัดเพื่อต่อยอดความรู้ของตัวเองได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในอนาคต

2. คุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

คุณวุฒิหลักในโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ คือ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล ซึ่งประเทศที่ที่ยอมรับ NCEA ได้แก่ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ยุโรป เยอรมนี อินเดีย และไทย

รวมถึงในระดับปริญญาตรี คุณวุฒิของประเทศนิวซีแลนด์ก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากลสำหรับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก

3. สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยสูง

ประเทศนิวซีแลนด์ติดอันดับหนึ่งในประเทศที่มีความสงบสุขและมีการคอร์รัปชั่นน้อยที่สุดในโลก ด้วยมาตรฐานการครองชีพที่สูง น้อง ๆ ที่ไปเรียนต่อจะได้เพลิดเพลินกับอากาศที่สะอาดและวิถีชีวิตที่ดีต่อสุภาพ นอกจากนี้อาหารและที่พักก็มีคุณภาพอีกด้วย

4. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต

การเรียนต่างประเทศคือการที่ทำให้นักเรียนได้ออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเอง การเรียนที่นิวซีแลนด์จะช่วยสร้างความมั่นใจและความเป็นอิสระเพื่อให้น้อง ๆ สามารถเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองได้ สัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง การผจญภัยครั้งใหม่ และสร้างมิตรภาพ ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

5. วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ

การศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์จะสอนให้นักเรียนตั้งคำถามและคิดอย่างมีวิจารณญาณ มุ่งเน้นรูปแบบการสอนที่นำเสนอการเรียนรู้เชิงปฏิบัติและลงมือปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียนได้ทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต

6. มาตรการการดูแลนักเรียนต่างชาติ

หากน้อง ๆ มาศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ในฐานะนักเรียนต่างชาติ ผู้ให้บริการด้านการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้อง ๆ จะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ปลอดภัย และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดยทางรัฐบาลของนิวซีแลนด์มีหลักปฏิบัติการสำหรับการดูแลอภิบาลนักเรียนต่างชาติ ที่กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ยุติธรรมและมีจริยธรรม และระบบสนับสนุนที่ผู้ให้บริการการศึกษาต้องมีก่อนที่จะลงทะเบียนนักเรียนต่างชาติ

ปัจจุบันทาง Owl Education ได้มีการรับน้อง ๆ นักเรียนที่สนใจในการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้วนะคะ ทั้งแบบ Host และ Boarding หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการไปเรียนต่างประเทศ สามารถปรึกษากับพี่ Owl ฟรี ผ่านช่องทางการติดต่อได้เลยนะคะ

สามารถอ่านระบบการศึกษานิวซีแลนด์เพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.owl-education.com/highschoolexchangestudent/high-school-exchange-student-new-zealand/

รายชื่อโรงเรียนประจำประเทศนิวซีแลนด์ :
https://owl-education.com/boardingschool/boardingschool-newzealand/

ที่มา : https://www.studywithnewzealand.govt.nz/en/why-new-zealand/quality-and-standards

เรียบเรียง : Saiparn Kanthida

Sharing
Scroll to Top