ส่งนักเรียนเดินทางเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนี

น้อง ๆ ที่เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่เยอรมัน Freshman Program ~ freshman Institute FH Aachen University of Applied sciences สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจสอบตรงเข้ามหาลัยรัฐเหมือนพี่ๆทั้ง 4 คน รอดูประกาศรับสมัครได้จากทางเวบไชต์และ fb/ ig ได้เร็วๆนี้

Scroll to Top