(ป.ตรี) Constructor University

CONSTRUCTOR UNIVERSITY

BACHELOR'S DEGREE

CONSTRUCTOR UNIVERSITY

BACHELOR'S DEGREE

มหาวิทยาลัย Constructor เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับการยอมรับจากรัฐ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นนานาชาติมากที่สุดในโลก มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 2001 และดึงดูดนักศึกษาที่มีความสามารถจากทั่วทุกมุมโลก ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 1,500 คน จากมากกว่า 110 ประเทศ เปิดสอนหลักสูตร ป.ตรี และ ป.โท หลักสูตรภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 100% ในประเทศเยอรมนี มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายเพื่อก้าวข้ามวิธีการทางวิชาการแบบดั้งเดิม โดยการผสมผสานพื้นฐานทางการศึกษาเข้ากับวิธีการสอนตามโครงการและการใช้เครื่องมือดิจิทัล เพื่อมอบทักษะและความรู้ที่เหมาะสมให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ เพื่อรับมือกับความท้าทายในปัจจุบัน และความเฟื่องฟูในตลาดงานในอนาคต  มีวิทยาเขตตั้งอยู่ในเมือง Bremen – Vegesack ประเทศเยอรมนี

 • เป็นมหาวิยาลัยอันดับ 1 ของเยอรมนี
 • ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารและการเรียนการสอน
 • มีความเป็นนานาชาติสูง มีนักศึกษาต่างชาติกว่า 100 สัญชาติทั่วโลก
 • เน้นการใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลในการเรียนการสอน

1. หลักสูตรปรับพื้นฐาน Pre-Bachelor (International Foundation Year)
2. Bachelor Degree in Germany – หลักสูตรปริญญาตรี ที่ทาง Constructor University เปิดสอน

หลักสูตรปรับพื้นฐาน Pre-Bachelor (International Foundation Year)

หลักสูตร International Foundation Year (IFY) ที่ Constructor University เตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการเดินทางสู่การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถสำรวจสาขาวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยนี้ พร้อมเสริมสร้างทักษะส่วนบุคคลและทักษะทางวิชาการ และพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร แบ่งจากวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มี
1. Qualification Pathway
หลักสูตรสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยแต่ไม่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าเรียน โดยเลือกเรียนจากสาขาวิชาเฉพาะ Technology, Science, Society หลังจากจบหลักสูตรนี้น้อง ๆ จะมีคุณสมบัติในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้โดยตรง
2. Orientation Pathway
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเรียนคณะหรือสาขาอะไร โดยน้อง ๆ จะสามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะสาขาต่าง ๆ เพื่อสำรวจความสนใจของตนเอง โดยมีอาจารย์คอยแนะแนวเส้นทางการศึกษาระดับ ป.ตรี อีกด้วย

ระยะเวลาเรียน : 1 ปี
เริ่มเรียน : มรกราคม / สิงหาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Bremen
ค่าใช้จ่าย : 12,000 Euro / เทอม

1. จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ใบรับรองทักษะทางภาษา IELTS 5.5 / TOEFL 65

เพิ่มเติม : https://constructor.university/programs/pre-degree-programs/international-foundation-year

Bachelor Degree in Germany – หลักสูตรปริญญาตรี ที่ทาง Constructor University เปิดสอน

มหาวิทยาลัย Constructor University เปิดสอนหลักสูตร ป.ตรี แบบสหวิทยาการที่หลากหลายตั้งแต่สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ไปจนถึงสาขาสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ และชั้นเรียนมีขนาดเล็กและนักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาส่วนบุคคล ที่สำคัญนักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในการวิจัยตั้งแต่ปีแรก

หลักสูตรที่เปิดสอนแบ่งออกเป็น 3 สาขา ดังนี้

 • School of Science
 • School of Computer Science & Engineering
 • School of Business, Social & Decision Sciences

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ของ Constructor University

 1. จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ Abitur, A-Level, IB Diploma
 2. ใบรับรองทักษะทางภาษา IELTS / TOEFL
 • TOEFL (Paper based) 575
 • TOEFL (Internet based) 90
 • IELTS 6.5

เพิ่มเติม : https://constructor.university/admission-aid/application-information-undergraduate

1. B.Sc. Biochemistry and Cell Biology
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 ปี
เริ่มเรียน : สิงหาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Bremen
ค่าใช้จ่าย : 20,000 Euro / ปี
เพิ่มเติม : https://constructor.university/programs/undergraduate-education/biochemistry-cell-biology

2. B.Sc. Chemistry and Biotechnology
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 ปี
เริ่มเรียน : สิงหาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Bremen
ค่าใช้จ่าย : 20,000 Euro / ปี
เพิ่มเติม : https://constructor.university/programs/undergraduate-education/chemistry-biotechnology

3. B.Sc. Earth Sciences and Sustainable Management of Environmental Resources
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 ปี
เริ่มเรียน : สิงหาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Bremen
ค่าใช้จ่าย : 20,000 Euro / ปี
เพิ่มเติม : https://constructor.university/programs/undergraduate-education/earth-sciences-and-sustainable-management-of-environmental-resources

4. B.Sc. Mathematics, Modeling and Data Analytics
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 ปี
เริ่มเรียน : สิงหาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Bremen
ค่าใช้จ่าย : 20,000 Euro / ปี
เพิ่มเติม : https://constructor.university/programs/undergraduate-education/mathematics-modeling-data-analytics

5. B.Sc. Medicinal Chemistry and Chemical Biology
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 ปี
เริ่มเรียน : สิงหาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Bremen
ค่าใช้จ่าย : 20,000 Euro / ปี
เพิ่มเติม : https://constructor.university/programs/undergraduate-education/medicinal-chemistry-chemical-biology

6. B.Sc. Physics and Data Science
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 ปี
เริ่มเรียน : สิงหาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Bremen
ค่าใช้จ่าย : 20,000 Euro / ปี
เพิ่มเติม : https://constructor.university/programs/undergraduate-education/physics-and-data-science

1. B.Sc. Applied Computer Science
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 ปี
เริ่มเรียน : กันยายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Bremen
ค่าใช้จ่าย : 5,000 Euro / ปี
เพิ่มเติม : https://constructor.university/programs/undergraduate-education/physics-and-data-science

2. B.Sc. Computer Science
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 ปี
เริ่มเรียน : สิงหาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Bremen
ค่าใช้จ่าย : 20,000 Euro / ปี
เพิ่มเติม : https://constructor.university/programs/undergraduate-education/computer-science

3. B.Sc. Software, Data and Technology
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 ปี
เริ่มเรียน : สิงหาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Bremen
ค่าใช้จ่าย : 20,000 Euro / ปี
เพิ่มเติม : https://constructor.university/programs/undergraduate-education/software-data-and-technology

4. B.Sc. Electrical and Computer Engineering
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 ปี
เริ่มเรียน : สิงหาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Bremen
ค่าใช้จ่าย : 20,000 Euro / ปี
เพิ่มเติม : https://constructor.university/programs/undergraduate-education/electrical-computer-engineering

5. B.Sc. Robotics and Intelligent Systems
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 ปี
เริ่มเรียน : สิงหาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Bremen
ค่าใช้จ่าย : 20,000 Euro / ปี
เพิ่มเติม : https://constructor.university/programs/undergraduate-education/robotics-intelligent-systems

1. B.A. Global Economics and Management
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 ปี
เริ่มเรียน : สิงหาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Bremen
ค่าใช้จ่าย : 20,000 Euro / ปี
เพิ่มเติม : https://constructor.university/programs/undergraduate-education/global-economics-management

2. B.Sc. International Business Administration
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 ปี
เริ่มเรียน : สิงหาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Bremen / Online
ค่าใช้จ่าย : 20,000 Euro / ปี
เพิ่มเติม : https://constructor.university/programs/undergraduate-education/international-business-administration

3. B.Sc. Industrial Engineering & Management
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 ปี
เริ่มเรียน : สิงหาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Bremen / Online
ค่าใช้จ่าย : 20,000 Euro / ปี
เพิ่มเติม : https://constructor.university/programs/undergraduate-education/industrial-engineering-management

4. B.A. International Relations: Politics and History
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 ปี
เริ่มเรียน : สิงหาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Bremen / Online
ค่าใช้จ่าย : 20,000 Euro / ปี
เพิ่มเติม : https://constructor.university/programs/undergraduate-education/international-relations-politics-history

5. B.Sc. Integrated Social and Cognitive Psychology
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 ปี
เริ่มเรียน : สิงหาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Bremen / Online
ค่าใช้จ่าย : 20,000 Euro / ปี
เพิ่มเติม : https://constructor.university/programs/undergraduate-education/integrated-social-cognitive-psychology

6. B.Sc. Management, Decisions and Data Analytics
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 3 ปี
เริ่มเรียน : สิงหาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Bremen / Online
ค่าใช้จ่าย : 20,000 Euro / ปี
เพิ่มเติม : https://constructor.university/programs/undergraduate-education/management-decisions-and-data-analytics

FIND YOUR DREAM FLY WITH US OWL EDUCATION THAILAND

Scroll to Top