logo_IU-International-University-of-Applied-Sciences

IU INTERNATIONAL

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

IU INTERNATIONAL

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (MBS)

BACHELOR'S DEGREE

IU International University of Applied Sciences สำหรับน้อง ๆ ที่มีแพลน เรียนต่อ ป.ตรี เยอรมนี หรือ เรียนต่อ ป.โท เยอรมนี หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% มหาวิทยาลัย IU ถือเป็นเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศเยอรมนี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree) และ ปริญญาโท (Master Degree) รวมถึงหลักสูตรปรับพื้นฐาน (Pathway to University) ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% ที่เตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาในการทำงานระดับนานาชาติ ในด้านของการบริหารธุรกิจและการบริหารการจัดการ

มหาวิทยาลัย IU ตั้งอยู่ 2 เมือง ในเยอรมัน ได้แก่
1. Berlin
2. Bad Honnef

Benefit at IU ข้อดีของการเรียนที่ IU International University of Applied Sciences
1. อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรของทาง IU ที่มีคุณภาพ
2. จำนวนนักศึกษาในคลาสเรียนที่ไม่มากจนเกินไป
3. สังคมใน IU ที่ดี บุคคลากรของ IU ให้ความสำคัญกับนักศึกษา
4. โปรแกรมเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาทักษะ และ ความสามารถ
5. มีโปรแกรมการฝึกงาน เพื่อเป็นการสร้าง connection
6. หลังจากจบการศึกษา จะมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าเข้าประเทศเยอรมนีเป็นเวลา 18 เดือน เพื่อให้สามารถหาและทำงานแรกได้เลยทันที

Accommodation at IU ที่พักสำหรับนักศึกษา
1. Bad Honnef
   – Room in a 3-person flat: 400€ – 460€ / month
   – Room in a 2-person flat: 460€ / month
2. Berlin ทางมหาวิทยาลัยจะไม่มีที่พักให้บริการสำหรับวิทยาเขตนี้ นักศึกษาที่ต้องการหาที่พักสามารถติดต่อกับทาง Study Advisory Team หรือ ปรึกษาพี่ ๆ Owl เบื้องต้นก่อนได้ค่ะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

Pathway Program

หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมหรือเทียบเท่า

Bachelor Degree

หลักสูตรปริญญาตรี

IU Pathway Program - หลักสูตรปรับพื้นฐานที่มหาวิทยาลัย IU เปิดสอน

สำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และ ต้องการ เรียนต่อ ป.ตรี เยอรมัน จะต้องเรียนปรับพื้นฐาน (Studienkolleg) เป็นเวลา 1 ปี เพราะเนื่องจากวุฒิการศึกษาระดับม.ปลายของประเทศไทย ไม่สามารถนำไปเทียบวุฒิ High School ของเยอรมันได้ ดังนั้นนักเรียนไทยทุกคนต้องเรียนปรับพื้นฐาน เพื่อปรับวุฒิการศึกษาให้เทียบเท่ากับ High School ของประเทศเยอรมนี ทางมหาวิทยาลัย IU จึงมีหลักสูตรการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเริ่มเรียนในระดับป.ตรี ที่เยอรมัน ทั้งทางด้านวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาเยอรมันในระดับพื้นฐาน, วิชาเศรษฐศาสตร์ รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเรียนบริหารธุรกิจ เช่น การทำวิจัย และการนำเสนอ ที่สำคัญถือเป็นการปรับตัวก่อนเริ่มเรียนจริง รายละเอียดหลักสูตรตามตารางด้านล่าง (หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100%)

1. จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
2. ต้องมีคะแนน IELTS ในระดับ 6.0 หรือหากไม่มี หรือ มีคะแนนไม่ถึง นักศึกษาจะต้องทำการสอบอีกครั้งในเทอมที่สองของหลักสูตร IU Pathway

หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Bad Honnef

12 เดือน (เริ่มเดือนตุลาคม หรือ เมษายน)

ค่าใช้จ่าย : 9,720 Euro

Bachelor Degree – IU International University of Applied Sciences

ในหลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้เรียนหลักการของคณิตศาสตร์และสถิติที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา AI ประยุกต์ รวมถึงการเจาะลึกหัวข้อการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร เชิงลึก และการเสริมกำลัง จากนั้นนักศึกษาจะได้เรียนภาควิชาการ โดยมุ่งเน้นไปที่การประมวลผลเสียงและภาพ คลาวด์คอมพิวติ้ง และการพัฒนาซอฟต์แวร์ พัฒนาระบบความรู้ที่ครบวงจรเพื่อรองรับทุกตำแหน่งในการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 36 เดือน (เริ่มเดือนตุลาคม หรือ เมษายน)
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin / Bad Honnef
ค่าใช้จ่าย : 583 Euro / month

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ 
Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย IUBH / Germany
1. จบการศึกษาในระดับ Abitur, A-Level, IB Diploma หรือ จบการเรียนปรับพื้นฐานจากมหาวิทยาลัย IUBH หลักสูตร IUBH Pathway Certificate
2. ผ่านการทดสอบ Bachelor Entrance Examination ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา
3. ต้องมีคะแนน IELTS ในระดับ 6.0 หรือ TOEFL 80

เพิ่มเติม :
https://www.iu.org/bachelor/applied-artificial-intelligence/?campus=true

หลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้เพื่อมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสร้างแบบจำลองข้อมูลและระบบฐานข้อมูล ตลอดจนความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ นักศึกษาจะคุ้นเคยกับทุกแง่มุมที่สำคัญของธุรกิจและมีความสามารถในการรับรู้ถึงศักยภาพทางเทคโนโลยีและนำไปใช้เพื่อความสำเร็จของบริษัท ในปัจจุบันความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีทักษะการจัดการธุรกิจระดับสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โอกาสเปิดรับตำแหน่งในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ธุรกิจ การจัดการกระบวนการ การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปริญญาตรีสาขาธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ IU จะเตรียมน้อง ๆ ให้พร้อมสำหรับอาชีพที่เป็นจุดตัดระหว่างธุรกิจและเทคโนโลยี โดยให้ความรู้ด้านเทคนิคและธุรกิจที่มุ่งเป้าหมายสู่ความสำเร็จในโลกเทคโนโลยีโดยเฉพาะ

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 36 เดือน (เริ่มเดือนตุลาคม หรือ เมษายน)
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin / Bad Honnef
ค่าใช้จ่าย : 583 Euro / month

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย IUBH / Germany
1. จบการศึกษาในระดับ Abitur, A-Level, IB Diploma หรือ จบการเรียนปรับพื้นฐานจากมหาวิทยาลัย IUBH หลักสูตร IUBH Pathway Certificate
2. ผ่านการทดสอบ Bachelor Entrance Examination ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา
3. ต้องมีคะแนน IELTS ในระดับ 6.0 หรือ TOEFL 80

เพิ่มเติม :
 https://www.iu.org/bachelor/business-it/?campus=true

ปัจจุบันกระแสหลักของโลกได้เปลี่ยนไป เช่น โลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคม ส่งผลกระทบที่ยั่งยืนต่อบริษัทต่างๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจที่ดีและเข้าใจวิธีการทำงานของธุรกิจและบริษัททั่วไป ในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ กล่าวถึงแนวโน้มทางเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยให้ความสำคัญกับระดับสากล นักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะทางอารมณ์ เช่น การทำงานร่วมกันหรือการตัดสินใจระหว่างวัฒนธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้จะได้ความรู้พื้นฐานในหลักสูตรการจัดการและการบริหารธุรกิจเชิงการเงิน จากนั้นนักศึกษาสามารถเลือกวิชาเลือกที่เหมาะกับความสนใจของตัวเองได้ ความรู้ที่ครอบคลุมจะเปิดโอกาสในการทำงานใหม่ ๆ ในหลายอุตสาหกรรมและบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 36 เดือน (เริ่มเดือนตุลาคม หรือ เมษายน)
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus: Berlin / Bad Honnef
ค่าใช้จ่าย : 583 Euro / month

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ 
Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย IUBH / Germany
1. จบการศึกษาในระดับ Abitur, A-Level, IB Diploma หรือ จบการเรียนปรับพื้นฐานจากมหาวิทยาลัย IUBH หลักสูตร IUBH Pathway Certificate
2. ผ่านการทดสอบ Bachelor Entrance Examination ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา
3. ต้องมีคะแนน IELTS ในระดับ 6.0 หรือ TOEFL 80

เพิ่มเติม :
 https://www.iu.org/bachelor/business-administration/?campus=true

ปัจจุบันนี้เป็นสาขาวิชาย่อยที่สำคัญที่สุดของวิทยาการคอมพิวเตอร์ การพัฒนาดิจิทัลและหัวข้อด้านไอทีอื่นๆ จะมีผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของสังคมของเรา ซึ่งหมายความว่าผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้จะเป็นที่ต้องการอย่างมาก หลักสูตรนี้จะเริ่มปูพื้นฐานให้กับนักศึกษาตั้งแต่การเขียนโปรแกรม การเขียนเชิงวิชาการ และคณิตศาสตร์ จากนั้นจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล อัลกอริธึม และวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฎี ซึ่งรวมถึงโมดูลต่างๆ เช่น วิศวกรรมความต้องการ(Requirements engineering) การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ และการจัดการบริการไอที หลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านไอทีและกฎหมายไอที การจัดการโครงการแบบ Agile และประเด็นปัญหาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 36 เดือน (เริ่มเดือนตุลาคม หรือ เมษายน)
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin / Bad Honnef
ค่าใช้จ่าย : 583 Euro / month

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ 
Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย IUBH / Germany
1. จบการศึกษาในระดับ Abitur, A-Level, IB Diploma หรือ จบการเรียนปรับพื้นฐานจากมหาวิทยาลัย IUBH หลักสูตร IUBH Pathway Certificate
2. ผ่านการทดสอบ Bachelor Entrance Examination ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา
3. ต้องมีคะแนน IELTS ในระดับ 6.0 หรือ TOEFL 80

เพิ่มเติม :
 https://www.iu.org/bachelor/computer-science/?campus=true

ในหลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้เน้นการปฏิบัติและได้รับการฝึกอบรมให้เป็นนักล่าภัยคุกคาม พร้อมกับฝึกศักยภาพในการเป็นผู้นำและยังได้จัดการกับสถาปัตยกรรม การเขียนโปรแกรม การบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ นักศึกษาจะคุ้นเคยกับแอปพลิเคชันแบบกระจายในระบบคลาวด์ วิธีการตรวจสอบซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ข้อมูล

นอกเหนือจากการตอบสนองต่อเหตุการณ์และนิติวิทยาศาสตร์แบบดิจิตอลแล้วน้อง ๆ จะได้เรียนรู้ทุกแง่มุมของการทดสอบการแทรกซึมและวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อทำความเข้าใจมุมมองและการป้องกันอาชญากรไซเบอร์ ซึ่งอาชญากรรมทางไซเบอร์ถือเป็นความท้าทายระดับโลก และจะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเทคโนโลยีของเราพัฒนาขึ้น สาจานี้จึงเป็นสาขาที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหมายความว่าน้อง ๆ จะมีโอกาสเรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพการงานอยู่เสมอ

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 36 เดือน (เริ่มเดือนมกราคม / เมษายน / กรกฎาคม)
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin / Bad Honnef
ค่าใช้จ่าย : 583 Euro / month

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ 
Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย IUBH / Germany
1. จบการศึกษาในระดับ Abitur, A-Level, IB Diploma หรือ จบการเรียนปรับพื้นฐานจากมหาวิทยาลัย IUBH หลักสูตร IUBH Pathway Certificate
2. ผ่านการทดสอบ Bachelor Entrance Examination ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา
3. ต้องมีคะแนน IELTS ในระดับ 6.0 หรือ TOEFL 80

เพิ่มเติม :
 https://www.iu.org/bachelor/cyber-security/?campus=true

ในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักศึกษาจะได้เจาะลึกขอบเขตอันน่าทึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูล และ การเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึก การเตรียมข้อมูล การสร้างภาพ และการวิเคราะห์ เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ คือ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลไม่เพียงแต่เติมเต็มทุกด้านของการสื่อสารระหว่างบุคคลเท่านั้น แต่ยังมีอิทธิพลสำคัญต่อเศรษฐกิจอีกด้วย วิทยาศาสตร์ข้อมูลจึงเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการดิจิทัลทั้งหมด

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 36 เดือน (เริ่มเดือนมกราคม / เมษายน / กรกฎาคม)
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin / Bad Honnef
ค่าใช้จ่าย : 583 Euro / month

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ 
Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย IUBH / Germany
1. จบการศึกษาในระดับ Abitur, A-Level, IB Diploma หรือ จบการเรียนปรับพื้นฐานจากมหาวิทยาลัย IUBH หลักสูตร IUBH Pathway Certificate
2. ผ่านการทดสอบ Bachelor Entrance Examination ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา
3. ต้องมีคะแนน IELTS ในระดับ 6.0 หรือ TOEFL 80

เพิ่มเติม :
 https://www.iu.org/bachelor/data-science/?campus=true

หลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้พื้นฐานของธุรกิจ ทำความรู้จักกับตลาดโลกและเทคโนโลยีที่ธุรกิจต่าง ๆ จะใช้ในอนาคต และพัฒนากรอบความคิดให้สมกับการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อช่วยให้เข้าใจวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ ปรับปรุงบริการ และความสามารถระบุความต้องการของตลาดได้ นอกจากนี้นักศึกษาจะได้ทำงานในโครงการธุรกิจนวัตกรรมตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 36 เดือน (เริ่มเดือนมกราคม / เมษายน)
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin / Bad Honnef
ค่าใช้จ่าย : 583 Euro / month

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ 
Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย IUBH / Germany
1. จบการศึกษาในระดับ Abitur, A-Level, IB Diploma หรือ จบการเรียนปรับพื้นฐานจากมหาวิทยาลัย IUBH หลักสูตร IUBH Pathway Certificate
2. ผ่านการทดสอบ Bachelor Entrance Examination ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา
3. ต้องมีคะแนน IELTS ในระดับ 6.0 หรือ TOEFL 80

เพิ่มเติม :
 https://www.iu.org/bachelor/entrepreneurship/?campus=true

วิศวกรรมอุตสาหการได้เข้าสู่ยุคใหม่ โดยมีการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะไปใช้ในโรงงานผลิตและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกมากขึ้น ตลาดในปัจจุบันจึงมีความต้องการวิศวกรที่มีคุณสมบัติซึ่งเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ในหลักสูตรนี้ได้รวมการวิจัยเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอุตสาหการและความเชี่ยวชาญด้านไอทีเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของ บริษัทและอุตสาหกรรมทั่วโลกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมในอนาคต และจะทำให้นักศึกษาคุ้นเคยกับฟังก์ชันและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะ เทคโนโลยีอัจฉริยะ และการเคลื่อนที่อัจฉริยะ และเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์เหล่านี้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หลังจากจบการศึกษาน้อง ๆ จะได้เข้าสู่แกนหลักของระบบดิจิทัลและอินเทอร์เฟซสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 36 เดือน (เริ่มเดือนมกราคม / เมษายน / กรกฎาคม)
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin / Bad Honnef
ค่าใช้จ่าย : 583 Euro / month

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ 
Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย IUBH / Germany
1. จบการศึกษาในระดับ Abitur, A-Level, IB Diploma หรือ จบการเรียนปรับพื้นฐานจากมหาวิทยาลัย IUBH หลักสูตร IUBH Pathway Certificate
2. ผ่านการทดสอบ Bachelor Entrance Examination ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา
3. ต้องมีคะแนน IELTS ในระดับ 6.0 หรือ TOEFL 80

เพิ่มเติม :
 https://www.iu.org/bachelor/industrial-engineering-management/?campus=true

ในหลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้ในด้านการตลาด การขาย การประชาสัมพันธ์ การบัญชี การเงิน และทรัพยากรบุคคล โดยปัจจุบัน บริษัทต่าง ๆ มักจะมองหามืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญที่มีความเป็นผู้จัดการ ผู้นำ และผู้มีอำนาจตัดสินใจ เพื่อพัฒนาการเติบโตและความสำเร็จของบริษัท ที่ IU International University of Applied Sciences ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ภาคปฏิบัติเป็นอย่างมาก และเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับตำแหน่งงานเช่นนี้ อาจารย์ของที่นี่สามารถแนะนำความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและช่วยคุณค้นหาอุตสาหกรรมที่น้อง ๆ สนใจ ด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการระหว่างประเทศ นักศึกษาสามารถเลือกทักษะที่สนใจเพื่อพัฒนาและเตรียมพร้อมสำหรับความสำเร็จหลังจากสำเร็จการศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 36 เดือน (เริ่มเดือนมกราคม / เมษายน / กรกฎาคม)
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin / Bad Honnef
ค่าใช้จ่าย : 583 Euro / month

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ 
Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย IUBH / Germany
1. จบการศึกษาในระดับ Abitur, A-Level, IB Diploma หรือ จบการเรียนปรับพื้นฐานจากมหาวิทยาลัย IUBH หลักสูตร IUBH Pathway Certificate
2. ผ่านการทดสอบ Bachelor Entrance Examination ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา
3. ต้องมีคะแนน IELTS ในระดับ 6.0 หรือ TOEFL 80

เพิ่มเติม :
 https://www.iu.org/bachelor/international-management/?campus=true

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันนี้หุ่นยนต์มีบทบาทมากในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น การเคลื่อนย้าย การดูแลสุขภาพ เกษตรกรรม และอื่น ๆ ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกกำลังพึ่งพาเทคโนโลยีหุ่นยนต์มากขึ้น หุ่นยนต์จะสร้างวิธีที่รวดเร็วเพื่อทุ่นแรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการออกแบบ สร้าง ตรวจสอบ และขนส่งด้วยความแม่นยำและความคล่องตัว หุ่นยนต์อาจถูกตั้งโปรแกรมให้ทำหน้าที่หลายอย่าง แต่อุตสาหกรรมยังคงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการออกแบบ ทดสอบ และสร้างเทคโนโลยีนี้ เพื่อรับประกันความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ Robotics จึงเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

หลักสูตรปริญญาสาขาวิทยาการหุ่นยนต์นี้จะผสมผสานความรู้จากวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า และวิศวกรรมควบคุม ในขณะที่ครอบคลุมพื้นฐานของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ การผสมผสานระหว่างหลักการทางทฤษฎีและโครงการเชิงปฏิบัติจะช่วยให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นทั้งหมดในการสร้างอาชีพในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 36 เดือน (เริ่มเดือนมกราคม / เมษายน / กรกฎาคม)
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin / Bad Honnef
ค่าใช้จ่าย : 583 Euro / month

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ 
Bachelor Degree ของมหาวิทยาลัย IUBH / Germany
1. จบการศึกษาในระดับ Abitur, A-Level, IB Diploma หรือ จบการเรียนปรับพื้นฐานจากมหาวิทยาลัย IUBH หลักสูตร IUBH Pathway Certificate
2. ผ่านการทดสอบ Bachelor Entrance Examination ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา
3. ต้องมีคะแนน IELTS ในระดับ 6.0 หรือ TOEFL 80

เพิ่มเติม :
 https://www.iu.org/bachelor/robotics/?campus=true

IU International University of Applied Sciences

PARTNERSHIP

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย IU International University of Applied Sciences ได้มีโอกาสในการร่วมเป็น Partnership กับบริษัทในองค์กรต่างๆ รวมถึงได้เปิดโอกาสและให้การสนับสนุนบริษัทที่เป็น Partnership ร่วมกันในด้านของการจัดหานักศึกษา เพื่อเข้าร่วมทำงานในองค์กรต่างๆ การร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย IU และบริษัทที่เป็น Partnership ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทั้ง 2 ฝ่าย สำหรับบริษัทที่เป็น Partnership ร่วมกับมหาวิทยาลัย IU International University of Applied Sciences มีดังต่อไปนี้

UCLA Extension
BCIT
Cambridge

ที่มา https://www.iu.org/?campus=true

FIND YOUR DREAM FLY WITH US OWL EDUCATION THAILAND

Scroll to Top