MUNICH-BUSINESS-SCHOOL-(MBS)-LOGO

MUNICH BUSINESS SCHOOL

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (MBS)

MUNICH BUSINESS SCHOOL

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (MBS)

BACHELOR'S DEGREE

Munich Business School University of Applied Sciences เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่เด่นทางด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงในภาคธุรกิจ และภาคเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัย Munich Business School ตั้งอยู่ในเมือง Munich ประเทศเยอรมนี ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของในยุโรป ตัวอย่างเช่น BMW, Siemens และ Allianz Bachelor Degree in Germany สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากประเทศไทย แล้วมีแพลนจะไปเรียนต่อ ป.ตรี ป.โท ที่เยอรมัน มหาวิทยาลัย Munich Business School ก็ถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับน้อง ๆ เพราะเนื่องจากมหาวิทยาลัย Munich Business School มีการเรียนการสอนในระดับป.ตรี, ป.โท ที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งหากน้อง ๆ คนไหนที่ไม่มีความรู้ด้านภาษาเยอรมันก็สามารถเรียนได้ Bachelor Degree in Germany

หลักสูตรที่เปิดสอน

Pre-Bachelor International Business

หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับน้องๆ ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากประเทศไทย และสนใจศึกษาต่อป.ตรี

Bachelor International Business (B.A.)

หลักสูตรสำหรับน้อง ๆ ที่จบ Pre-Bachelor ของทางมหาวิทยาลัย Munich Business School เรียบร้อยแล้ว และต้องการศึกษาต่อ ป.ตรี

Pre-Bachelor International Business

Pre-Bachelor หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากประเทศไทย ที่สนใจจะศึกษาป.ตรี เยอรมัน หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% ในสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) ที่มหาวิทยาลัย Munich Business School รายวิชาที่จะได้เรียน จะเป็นรายวิชาด้านความรู้ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ตลอดจนวิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หลังจากที่จบหลักสูตร Pre-Bachelor เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ในสาขา International Business ของทางมหาวิทยาลัย Munich Business School ได้เลย

1. หลังจบหลักสูตรปรับพื้นฐาน นักเรียนสามารถเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีธุรกิจระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัย Munich Business School ได้ทันที
2. มีบทเรียนภาษาเยอรมันพื้นฐานในหลักสูตร เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนใช้ชีวิตในเยอรมนีง่ายขึ้น
3. เป็นเสมือนการทดลองเรียนธุรกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกับทางมหาวิทยาลัย Munich Business School สำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจว่าเหมาะกับตัวเองหรือไม่
4. มีบทเรียนติวเข้มสำหรับการทดสอบ TOEFL ซึ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยจะมีการทดสอบหลังจบหลักสูตร
5. เรียนรู้วัฒนธรรมและทำความเคยชินกับการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมนี
6. พบปะกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่จะมาจากหลากหลายประเทศ ทำให้น้อง ๆ จะได้คอนเนคชั่นอย่างกว้างขวาง

1. หลักฐานการจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หรือ Abitur, Fachhochschulreife, Matura, IB Diploma, A-levels, etc.)
2. หลักฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับ B2

1. Business Basics
2. Business Communication
3. Intensive Course Math
4. University Success Strategies
5. English for Academic Purposes
6. Critical Thinking and Media Literacy
7. TOEFL Preparation Course and TOEFL ITP Test
8. German For Beginners
9. MBS Outreach Project or Business Simulation
10. Internal MBS events such as guest lectures, career events เป็นต้น

4 เดือน (เดือนกันยายน – ธันวาคม)

– Pre-Bachelor tuition fees 5,700 Euro
– Enrolment fee 1,490 Euro
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.munich-business-school.de/en/bachelor/pre-bachelor

BACHELOR INTERNATIONAL BUSINESS (B.A.)

สำหรับน้อง ๆ ที่จบหลักสูตร Pre-Bachelor ของทางมหาวิทยาลัย Munich Business School เรียบร้อยแล้ว น้อง ๆ สามารถเข้าเรียนปริญญาตรี สาขา International Business ได้เลย ในการเรียนหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ของมหาวิทยาลัย Munich Business School นั้น ถือเป็นการเรียนในข้อมูลพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานในด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลากรของทางมหาวิทยาลัย ตลอดจนเนื้อหาทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ น้อง ๆ ยังจะได้รับประสบการณ์จากการฝึกงานทั้งในประเทศเยอรมนีและต่างประเทศ

1. หลักสูตรที่ปูพื้นฐานแน่นและสามารถเลือกวิชาเลือกตามความสนใจของนักศึกษาได้
2. ระบบการดูแลนักศึกษาดีเยี่ยม จำนวนนักเรียนในแต่ละคลาสจะไม่เกิน 20 หรือ 30 คน เพื่อที่อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และรวมถึงนักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เน้นความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัย Munich Business School เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศเยอรมนี ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และมีนักเรียนต่างชาติจากหลายประเทศที่มาเรียนที่นี
4. เน้นการปฏิบัติเป็นหลัก มหาวิทยาลัย Munich Business School จะเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง และนำไปใช้ได้ในการทำงาน

1. หลักฐานการจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หรือ Abitur, Fachhochschulreife, Matura, IB Diploma, A-levels, etc.)
2. หลักฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
     – TOEFL iBT & Home Edition : min. 85
     – IELTS & IELTS Online : min. level of 6.5– Academic Module
     – Cambridge : min. 173 หรือ Grade B or higher

โดยน้อง ๆ สามารถเลือกเรียนได้ทั้ง 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรสองภาษา (ภาษาเยอรมัน 70% ภาษาอังกฤษ 30%)
2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100%

เปิดภาคเรียน : กุมภาพันธ์ และ กันยายน
ภาษา : German/English หรือ English
ระยะเวลาเรียน : 6 semesters + Bachelor thesis
Final Degree : Bachelor of Arts (B.A.)
ภาคการศึกษาที่ 1 – 3 : การสร้างพื้นฐานสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการจัดการระหว่างประเทศ
การเรียนสามภาคการศึกษาแรกในหลักสูตรปริญญาตรี BACHELOR INTERNATIONAL BUSINESS (B.A.) จะเน้นไปที่หลักการของการบริหารธุรกิจและการจัดการบริษัท เศรษฐศาสตร์ การบัญชีการเงิน การลงทุนและการเงิน รวมถึงการตลาด นักศึกษาจะใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ งานโครงการ และการทัศนศึกษาในบริษัท
ภาคการศึกษาที่ 4 – 6: ทำความคุ้นเคยกับรายละเอียดของการศึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ
ในช่วงครึ่งหลังของการศึกษา นักศึกษาจะต้องเลือกวิชาเลือกสองวิชาที่เข้มข้นซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการมากขึ้นและเสริมสร้างภาพลักษณ์ส่วนบุคคล และนักศึกษาจะเริ่มทำโครงการ Startup ในระยะภาคการศึกษานี้ พร้อมกับการเรียนหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจ การจัดการธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจ

– Bachelor Program Fee 39,900 Euro (สามารถแบ่งผ่อนชำระได้)
– Application Processing Fee 60 Euro
– Enrollment Fee 1,490 Euro
ายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.munich-business-school.de/en/bachelor/bachelor-international-business

Munich Business School

PARTNERSHIP

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Munich Business School ได้มีโอกาสในการร่วมเป็น Partnership กับบริษัทในองค์กรต่างๆ รวมถึงได้เปิดโอกาสและให้การสนับสนุนบริษัทที่เป็น Partnership ร่วมกันในด้านของการจัดหานักศึกษา เพื่อเข้าร่วมทำงานในองค์กรต่างๆ การร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย Munich Business School และบริษัทที่เป็น Partnership ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทั้ง 2 ฝ่าย สำหรับบริษัทที่เป็น Partnership ร่วมกับมหาวิทยาลัย Munich Business School มีดังต่อไปนี้

FIND YOUR DREAM FLY WITH US OWL EDUCATION THAILAND

Scroll to Top