MUNICH-BUSINESS-SCHOOL-(MBS)-LOGO

MUNICH BUSINESS SCHOOL

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (MBS)

MUNICH BUSINESS SCHOOL

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (MBS)

MASTER DEGREE

Munich Business School University of Applied Sciences เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่เด่นทางด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงในภาคธุรกิจ และภาคเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัย Munich Business School ตั้งอยู่ในเมือง Munich ประเทศเยอรมนี ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของในยุโรป ตัวอย่างเช่น BMW, Siemens และ Allianz Bachelor Degree in Germany สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากประเทศไทย แล้วมีแพลนจะไปเรียนต่อ ป.ตรี ป.โท ที่เยอรมัน มหาวิทยาลัย Munich Business School ก็ถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับน้อง ๆ เพราะเนื่องจากมหาวิทยาลัย Munich Business School มีการเรียนการสอนในระดับป.ตรี, ป.โท ที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งหากน้อง ๆ คนไหนที่ไม่มีความรู้ด้านภาษาเยอรมันก็สามารถเรียนได้ Bachelor Degree in Germany

1. เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทหลากหลาย ทั้งนั้นในสาขาธุรกิจและการจัดการ
2. หลักสูตรปริญญาโทเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจโดยตรง
3. มีภาคการศึกษาในต่างประเทศกับหนึ่งในมหาวิทยาลัยพันธมิตรกว่า 60 แห่งทั่วโลก
4. มหาวิทยาลัยมีความเป็นนานาชาติสูง ต้อนรับนักศึกษาที่มาจากทั่วโลก
5. มีหลักสูตร Pre-Master สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจ

1. หลักสูตรเตรียมพร้อมสำหรับ ป.โท Pre-Master
2. หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรเตรียมพร้อมสำหรับ ป.โท Pre-Master

หลักสูตร Pre-Master นี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรียนต่อ ป.โท ที่ MBS แต่ไม่ได้จบป.ตรี สาขาธุรกิจหรือสาขาเศรษฐศาสตร์ โดยหลักสูตรนี้จะปูพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนต่อในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการ, การเงิน, การบัญชี, การตลาด, และการสื่อสาร และเมื่อสำเร็จหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะมีคุณสมบัติและสามารถสมัครเข้าเรียนต่อ ป.โท กับทาง MBS ได้เลย โดยหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรออนไลน์ (เป็นคลาสเรียนแบบไลฟ์สด)

เพิ่มเติม : https://www.munich-business-school.de/en/master/pre-master

ระยะเวลาเรียน : 3 เดือน
เริ่มเรียน : พฤษภาคม – สิงหาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Online Class
ค่าใช้จ่าย : 6,500 Euro

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
2. ใบรับรองทักษะทางภาษา IELTS / TOEFL
     – TOEFL 85 ibt
     – IELTS 5

Master Degree at MBS หลักสูตรปริญญาโทที่ MBS เปิดสอน

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทที่ MBS
1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจ, การจัดการ หรือ เศรษฐศาสตร์
2. ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าเรียนหลักสูตร Pre-Master เพื่อให้ได้คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อได้
3. ใบรับรองทักษะทางภาษา IELTS / TOEFL
     – TOEFL 85 ibt
     – IELTS 5

หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ที่ MBS จะเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ทักษะวิชาชีพและความเป็นผู้นำในธุรกิจระหว่างประเทศ นอกเหนือจากหลักสูตรธุรกิจทั่วไปแล้ว ยังมีสาขาย่อยเฉพาะให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้อีก โดยนักศึกษาจะต้องเลือก 2 สาขาย่อยที่สนใจจาก 7 สาขาย่อย เพื่อเรียนในสองภาคการศึกษาแรก ได้แก่
1. Sustainable Business
2. International Marketing
3. Corporate Finance
4. Luxury Management
5. Global Family Business and Wealth Management
6. Innovation & Digital Business
7. International Entrepreneurship

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 18 เดือน
เริ่มเรียน : กุมภาพันธ์ / กันยายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Munich
ค่าใช้จ่าย : 24,900 Euro

เพิ่มเติม : https://www.munich-business-school.de/en/master/master-international-business

หลักสูตรปริญญาโท สาขา Master Innovation and Entrepreneurship นี้ จะช่วยให้นักศึกษามีความรู้ทางเศรษฐกิจขั้นสูง ซึ่งจะช่วยให้พัฒนาความคิดของการเป็นผู้ประกอบการตลอดจนการจัดเตรียมทักษะและเครื่องมือที่สำคัญที่สุด เพื่อใช้ในการนำความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การปฏิบัติจริงได้ ทั้งในในบริษัทไปจนถึงการประกอบธุรกิจของตัวเอง

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 18 เดือน
เริ่มเรียน : กันยายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Munich
ค่าใช้จ่าย : 24,900 Euro

เพิ่มเติม : https://www.munich-business-school.de/en/master/master-innovation-and-entrepreneurship

ปริญญาโท สาขาการตลาดและการจัดการแบรนด์นี้นั้นจะช่วยให้นักศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ในระดับนานาชาติ ตั้งแต่ข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมไปจนถึงเครื่องมือการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรม โดยเน้นการเรียนทฤษฎีที่สามารถนำไปปฏิบัติติได้จริง เพื่อพัฒนาแคมเปญการตลาดและโต้ตอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต เช่น ผู้จัดการแบรนด์ หัวหน้าฝ่ายบริหารแบรนด์ หรือ CMO (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด)

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 18 เดือน
เริ่มเรียน : กันยายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Munich
ค่าใช้จ่าย : 24,900 Euro

เพิ่มเติม : https://www.munich-business-school.de/en/master/master-international-marketing-and-brand-management

หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจการกีฬาและการสื่อสาร เหมาะกับผู้ที่สนใจและรักในกีฬา โดยหลักสูตรนี้ได้ผสมผสานการจัดการกีฬาและการตลาดกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่ MBS ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในภาคกีฬาสำหรับผู้ที่จ้องการที่จะประกอบอาชีพในธุรกิจกีฬา

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 18 เดือน
เริ่มเรียน : กันยายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Munich
ค่าใช้จ่าย : 24,900 Euro

เพิ่มเติม : https://www.munich-business-school.de/en/master/master-sports-business-and-communication

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ข้อมูลที่จำเป็นในโลกของธุรกิจและการเงิน นักศึกษาจะได้รับทักษะที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และการจัดการ รวมถึงทักษะอื่นๆ ในด้านการเงิน นักศึกษาจะได้รับความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าองค์กร, การเงินองค์กร, และการเงินระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่การจัดการ เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในโลกของธุรกิจและการเงิน

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 18 เดือน
เริ่มเรียน : กันยายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Munich
ค่าใช้จ่าย : 24,900 Euro

เพิ่มเติม : https://www.munich-business-school.de/en/master/master-international-business-finance

หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป ของ MBA เป็นหลักสูตรที่จะขยายความรู้ด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาความเป็นผู้นำและทักษะส่วนบุคคลของผู้เรียน

รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 12 เดือน
เริ่มเรียน : มีนาคม / กันยายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Munich
ค่าใช้จ่าย : 32,000 Euro

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทที่ MBS
1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
3. ใบรับรองทักษะทางภาษา IELTS / TOEFL
     – TOEFL 85 ibt
     – IELTS 5

เพิ่มเติม : https://www.munich-business-school.de/en/mba/mba-full-time

Munich Business School

PARTNERSHIP

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Munich Business School ได้มีโอกาสในการร่วมเป็น Partnership กับบริษัทในองค์กรต่างๆ รวมถึงได้เปิดโอกาสและให้การสนับสนุนบริษัทที่เป็น Partnership ร่วมกันในด้านของการจัดหานักศึกษา เพื่อเข้าร่วมทำงานในองค์กรต่างๆ การร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย Munich Business School และบริษัทที่เป็น Partnership ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทั้ง 2 ฝ่าย สำหรับบริษัทที่เป็น Partnership ร่วมกับมหาวิทยาลัย Munich Business School มีดังต่อไปนี้

FIND YOUR DREAM FLY WITH US OWL EDUCATION THAILAND

Scroll to Top