SRH BERLIN

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

SRH BERLIN

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

BACHELOR'S DEGREE

SRH Berlin University of Applied Sciences เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับการรับรองจากรัฐในกรุงเบอร์ลิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ SRH Holding (บริษัทโฮลดิ้งซึ่งให้บริการด้านการศึกษาและการดูแลสุขภาพผ่านบริษัทย่อย โดยเปิดมหาวิทยาลัยเอกชน ศูนย์ฝึกอบรม โรงเรียน ศูนย์ฟื้นฟู และโรงพยาบาลทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการจัดเลี้ยง การทำความสะอาด ด้านไอที การรักษาความปลอดภัย และการบัญชีในเยอรมนี) เป็นพื้นฐานในการต่อยอดเป็นอย่างดีสำหรับคนที่จบการศึกษาจากที่นี่ มหาวิทยาลัยนี้เปิดสอนตั้งแต่หลักสูตรปรับพื้นฐาน (Pre-Bachelor), หลักสูตรปริญญาตรี, ปริญญาโท, และปริญญาเอก และมีวิทยาเขตมากถึง 6 แห่งใน 3 เมือง ได้แก่

 • Berlin
 • Dresden
 • Hamburg

Benefit at SRH ข้อดีของการเรียนที่ SRH Berlin University of Applied Sciences

 • มีหลักสูตรให้เลือกมากกว่า 70 หลักสูตร ครอบคลุมหลายสายอาชีพ
 • มหาวิทยาลัยมีความเป็นนานาชาติสูง รวบรวมอาจารย์และนักเรียนมาจากกว่า 100 ประเทศ
 • นักศึกษาจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงด้วยการเรียนการสอนที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของผู้เรียน
 • มหาวิทยาลัยของได้รับการรับรองจากรัฐและสถาบันอื่น ๆ และได้รับการจัดอันดับในระดับนานาชาติ

1. หลักสูตรปรับพื้นฐาน Pre-Bachelor (SRH International Year One)
2. Bachelor Degree in Germany – หลักสูตรปริญญาตรี ที่ทางมหาวิทยาลัย SRH เปิดสอน

หลักสูตรปรับพื้นฐาน Pre - Bachelor (SRH International Year One)

หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ที่จะจำลองวิชาและหน่วยกิจเหมือนกับการเรียนปริญญาตรีปีแรกกับที่ SHR โดยหลักสูตรนี้จะดำเนินการสอนและเรียนที่ Touro College เมื่อสำเร็จหลักสูตรและทำผลการเรียนได้ตามที่กำหนด น้อง ๆ สามารถเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีของ SRH ได้โดยตรง (น้อง ๆ จะได้รับข้อเสนออย่างมีเงื่อนไขเพื่อเข้าศึกษาต่อ) เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนจบระดับชั้น ม.6 และต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพราะนอกจากจะเตรียมพื้นฐานให้แน่นแล้ว ยังเป็นการช่วยให้น้อง ๆ ปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตในเยอรมนี ก่อนจะตัดสินใจเข้าเรียน ป.ตรี อย่างจริงจัง

ระยะเวลาเรียน : 2 เทอม (1 ปี)

เริ่มเรียน : 7 กุมภาพันธ์ / 29 สิงหาคม ของทุกปี

หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ

Campus : Touro College (Berlin)

ค่าใช้จ่าย : 4,875 Euro / เทอม

1. จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ใบรับรองทักษะทางภาษา IELTS / TOEFL
เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/foundation-course-germany/

Bachelor Degree in Germany – หลักสูตรปริญญาตรี ที่ทางมหาวิทยาลัย SRH เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรีของ SRH เปิดสอนหลากหลายหลักสูตรครอบคลุมทุกสาขาตั้งแต่ ด้านธุรกิจและการจัดการ, ด้านสุขภาพและจิตวิทยา, ด้านการออกแบบและการสื่อสาร, ด้านภาพยนตร์และการถ่ายภาพ, ด้านดนตรี, และด้านเทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์และการออกแบบ UX ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนได้ตามความสนใจ และที่สำคัญในบางสาขาวิชาทางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตร Fast Track สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจบการศึกษาภายใน 3 ปี

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี SRH
1. จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ Abitur, A-Level, IB Diploma
2. ใบรับรองทักษะทางภาษา IELTS / TOEFL / TOEIC
      – TOEFL 87 ibt
      – IELTS (academic) 5
      – TOEIC 785 (Listening/Reading 785, Speaking 160, Writing 150)

1. B.A. International Business Administration
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี) | Fast Track 6 เทอม (3 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน | Fast Track เริ่ม ตุลาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin
ค่าใช้จ่าย : 4,725 Euro / เทอม | Fast Track 5,355 Euro / เทอม
เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/degree-business-administration-berlin/

2. B.A. International Business Administration – Digital Marketing
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี) | Fast Track 6 เทอม (3 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน | Fast Track เริ่ม ตุลาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin
ค่าใช้จ่าย : 4,725 Euro / เทอม | Fast Track 5,355 Euro / เทอม
เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/degree-digital-marketing-berlin/

3. B.A. International Business Administration – Business Psychology
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี) | Fast Track 6 เทอม (3 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน | Fast Track เริ่ม ตุลาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin
ค่าใช้จ่าย : 4,725 Euro / เทอม | Fast Track 5,355 Euro / เทอม
เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/degree-business-psychology-berlin/

4. B.A. International Business Administration – Healthcare Management
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี) | Fast Track 6 เทอม (3 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน | Fast Track เริ่ม ตุลาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin
ค่าใช้จ่าย : 4,725 Euro / เทอม | Fast Track 5,355 Euro / เทอม
เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/degree-healthcare-management-berlin/

5. B.A. International Business Administration – Supply Chain Management
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี) | Fast Track 6 เทอม (3 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน | Fast Track เริ่ม ตุลาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin
ค่าใช้จ่าย : 4,725 Euro / เทอม | Fast Track 5,355 Euro / เทอม
เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/degree-supply-chain-management-berlin/

6. B.A. Creative Industries Management
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin
ค่าใช้จ่าย : 4,725 Euro / เทอม
เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/degree-creative-industries-management-berlin/

7. B.A. Global Hospitality Management
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Dresden
ค่าใช้จ่าย : 4,725 Euro / เทอม
เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/degree-global-hospitality-management-dresden/

1. B.A. International Business Administration – Healthcare Management
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี) | Fast Track 6 เทอม (3 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน | Fast Track เริ่ม ตุลาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin
ค่าใช้จ่าย : 4,725 Euro / เทอม | Fast Track 5,355 Euro / เทอม
เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/degree-healthcare-management-berlin/

2. B.A. International Business Administration – Business Psychology
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี) | Fast Track 6 เทอม (3 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน | Fast Track เริ่ม ตุลาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin
ค่าใช้จ่าย : 4,725 Euro / เทอม | Fast Track 5,355 Euro / เทอม
เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/degree-business-psychology-berlin/

3. B.Sc. Computer Science – Healthcare Management
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี) | Fast Track 6 เทอม (3 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน | Fast Track เริ่ม ตุลาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin
ค่าใช้จ่าย : 4,800 Euro / เทอม | Fast Track 5,500 Euro / เทอม
เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/degree-computer-science-healthcare-management-berlin/

1. B.A. Illustration
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin
ค่าใช้จ่าย : 4,725 Euro / เทอม
เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/degree-illustration-berlin/

2. B.A. Advertising and Brand Design
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin
ค่าใช้จ่าย : 4,725 Euro / เทอม
เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/degree-advertising-communication-berlin/

3. B.A. User Experience Design and Content Creation
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin
ค่าใช้จ่าย : 4,725 Euro / เทอม
เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/degree-ux-design-berlin/

4. B.A. Creative Industries Management
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin
ค่าใช้จ่าย : 4,740 Euro / เทอม
เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/degree-creative-industries-management-berlin/

1. B.A. Film & Motion Design
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin
ค่าใช้จ่าย : 4,725 Euro / เทอม
เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/degree-film-and-motion-design-berlin/

2. B.A. Photography
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ / เยอรมัน
Campus : Berlin
ค่าใช้จ่าย : 4,725 Euro / เทอม
เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/degree-photography-berlin/

1. B.A. Audio Design
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ / เยอรมัน
Campus : Berlin
ค่าใช้จ่าย : 4,740 Euro / เทอม
*คุณสมบัติในการเข้าศึกษาหลักสูตร Audio Design เพิ่มเติม

 • Artistic works: three one-minute MP3s as independent artistic works
 • Entrance Examination

เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/degree-sound-engineering-berlin/

2. B.A. Music Production
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ / เยอรมัน
Campus : Berlin
ค่าใช้จ่าย : 4,740 Euro / เทอม
*คุณสมบัติในการเข้าศึกษาหลักสูตร Audio Design เพิ่มเติม

 • Two songs in MP3 format
 • Entrance Examination

เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/degree-music-production-berlin/

3. B.Mus. Popular Music
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ / เยอรมัน
Campus : Berlin
ค่าใช้จ่าย : 4,740 Euro / เทอม
*คุณสมบัติในการเข้าศึกษาหลักสูตร Audio Design เพิ่มเติม

 • Two songs in MP3 format
 • Entrance Examination

เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/degree-popular-music-berlin/

1. B.Eng. Applied Mechatronic Systems
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ / เยอรมัน
Campus : Berlin
ค่าใช้จ่าย : 4,800 Euro / เทอม
เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/degree-mechatronics-berlin/

2. B.Sc. Computer Science
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี) | Fast Track 6 เทอม (3 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน | Fast Track เริ่ม ตุลาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin
ค่าใช้จ่าย : 4,800 Euro / เทอม | Fast Track 5,500 Euro / เทอม
เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/degree-computer-science-berlin/

3. B.Sc. Computer Science – Healthcare Management
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี) | Fast Track 6 เทอม (3 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน | Fast Track เริ่ม ตุลาคม
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin
ค่าใช้จ่าย : 4,800 Euro / เทอม | Fast Track 5,500 Euro / เทอม
เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/degree-computer-science-healthcare-management-berlin/

4. B.Sc. Web Development
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin
ค่าใช้จ่าย : 4,725 Euro / เทอม
เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/degree-web-development-berlin/

5. B.Sc. Web Development (DUAL)
DUAL คือ เรียนและทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่กำลังศึกษาควบคู่กัน
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin
ค่าใช้จ่าย : 4,725 Euro / เทอม
*คุณสมบัติในการเข้าศึกษาหลักสูตร DUAL เพิ่มเติม

 • ต้องมีบริษัทพาร์ทเนอร์ที่จะทำงานพร้อมเรียนไปด้วยอย่างน้อย 1 บริษัท (ทางมหาวิทยาลัยพร้อมให้ความช่วยเหลือในการหาบริษัทพาร์ทเนอร์)

เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/dual-degree-web-development-berlin/

6. B.A. User Experience Design and Content Creation
รายละเอียดหลักสูตร
ระยะเวลาเรียน : 7 เทอม (3.5 ปี)
เริ่มเรียน : ตุลาคม หรือ เมษายน
หลักสูตร : ภาษาอังกฤษ
Campus : Berlin
ค่าใช้จ่าย : 4,725 Euro / เทอม
เพิ่มเติม : https://www.srh-berlin.de/en/bachelor/degree-ux-design-berlin/

SRH Berlin University of Applied Sciences

PARTNERSHIP

FIND YOUR DREAM FLY WITH US OWL EDUCATION THAILAND

Scroll to Top