STUDY IN GERMANY FRESHMAN PROGRAM

OF FH-AACHEN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

สถาบันสำหรับผู้ต้องการเรียนต่อมหาลัยรัฐบาลที่เยอรมนี ในระดับปริญาตรี จะต้องผ่านด่านการสอบเข้า Studienkolleg (Studienkolleg คืออะไร?) โดยปกตินักเรียนจะต้องเดินทางไปที่ประเทศเยอรมนีเพื่อสอบเข้า Studienkolleg ของมหาลัยที่ตนต้องการมีเพียงแห่งเดียวเท่านั่นที่สามารถสอบออนไลน์ และมีจัดสอบที่ประเทศไทย TDKS สถาบันภาษาและวัฒนธรรม ไทย-เยอรมัน (กรุงเทพ) Studienkolleg แห่งนั่นคือ  Freshman Institute – FH Aachen University of Applied sciences

Freshman Institute เป็นส่วนหนึ่งของ FH-AACHEN University of Applied Sciences หลักสูตร Freshman เป็นหลักสูตรสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังจบการศึกษาระดับชั้น ม.6 จากประเทศไทย และมีความสนใจที่อยากศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ ประเทศเยอรมัน ซึ่งนักเรียนจากประเทศไทยที่จบ ม.6 จะต้องเรียนปรับพื้นฐาน (Studienkolleg) หรือ ที่เรียกอีกอย่างว่า Freshman year or Pre-Bachelor เพื่อเป็นการปรับวุฒิให้เท่ากับ High School ของประเทศเยอรมัน ถึงจะมีสิทธิ์สอบเข้าในระดับมหาลัยต่อไป โดยที่ Freshman Institute นี้มีหลักสูตรให้เลือกตามความถนัดของน้อง ๆ แน่นอน และที่สำคัญในทุกๆ ปี ทางสถาบันจะมีการจัดสอบเพื่อเข้าเรียน โดยในปีนี้ได้มีการจัดสอบ 2 ระบบด้วยกัน คือ
1. สอบในห้อง (Onsite Exam) จะมีเจ้าหน้าที่จากสถาบัน Freshman year in freshman institute FH Aachen University Applied Science ประเทศเยอรมนี มาจัดสอบที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดย 1 ปี จะจัดสอบ 3 รอบเท่านั้น
2. สอบแบบออนไลน์ (Online Exam) จัดโดยเจ้าหน้าที่จากสถาบัน Freshman year in freshman institute FH Aachen University Applied Science ประเทศเยอรมนี เช่นเดียวกัน

Studienkolleg (Fashman year) ของ Freshman year in freshman institute FH Aachen University Applied Science

ค่าเทอม Studienkolleg ในประเทศเยอรมนี 19,500 ยูโร/เทอม
(ราคานี้รวมค่าเทอม+ที่พัก+อาหาร+ประกันสุขภาพ)

1.กรอกใบสมัครทางออนไลน์ link : ติดต่อขอลิงค์การสมัคร @owl.education
**ระบุ Agency Name : owl education (Thailand) ****

2.ปริ้นเอกสารที่ได้รับการคอนเฟิร์มที่หนังจากระบบสมัครออนไลน์ มาพร้อมกับ เอกสารอื่นๆ ดังนี้
– สำเนา passport หรือ บัตรประชาชน
– transcript ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา
– หลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน
(เอกสารทั้งหมด ให้นำแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ)

3. ติดต่อข้อรับแนวข้อสอบได้ที่ line official : @owl.education

– มีความรู้ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมันในระดับดี
– สมัครเข้าเรียนกับทาง Owl Education
– สอบวัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ หรือ ภาษาเยอรมันและคณิตศาสตร์

– ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ หรือ
– ภาษาเยอรมัน และ คณิตศาสตร์

น้อง ๆ สามารถเลือกสอบได้ตามความถนัดของตัวเอง ในวันที่สอบ น้อง ๆ ยังไม่จำเป็นต้องมีระดับภาษาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด แต่วันที่จะเดินทางต้องมีระดับภาษาผ่านเกณฑ์ที่กำหนดนะคะ จากนั้นเข้าเรียน Studienkolleg 1 ปี

– ราคา 19,500 € ตลอดปีการศึกษา
– ระยะเวลาเรียน 2 เทอม

ระบบการสอบเข้า

ระบบสอบในห้อง (Onsite Exam)

รายละเอียดการสอบ
– สอบวันที่ 26.02.2023
– เวลาสอบ 10:00-12:00 น.
– สถานที่สอบ TDKS สถาบันภาษาและวัฒนธรรม ไทย-เยอรมัน
– ในวันสอบ แต่งกายสุภาพ

ขั้นตอนการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
1. กรอกใบสมัครทางออนไลน์
ติดต่อขอลิงค์การสมัคร line official : @owl.education
**ระบุ Agency Name : owl education (Thailand) ****
2. ปริ้นเอกสารที่ได้รับการคอนเฟิร์มที่หนังจากระบบสมัครออนไลน์
มาพร้อมกับ เอกสารอื่นๆ ดังนี้
– สำเนา passport หรือ บัตรประชาชน
– transcript ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา
– หลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน
(เอกสารทั้งหมด ให้นำแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ)
3. ติดต่อข้อรับแนวข้อสอบได้ที่ line official : @owl.education

ระบบสอบแบบออนไลน์ (Online Exam)

รายละเอียดการสอบ
– สอบวันที่

Exam Date

Language

Registration Deadline

25 January 2023

English

04 January 2023

28 February 2023

English or German

07 February 2023

29 March 2023

English

08 March 2023

25 April 2023

English or German

04 April 2023

30 May 2023

English or German

9 May 2023

28 June 2023

English or German

3 June2023

The dates for May will be posted in February.

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

STUDY IN GERMANY FRESHMAN PROGRAM

21,500€

ตลอดหลักสูตร
(ระยะเวลาเรียน 1 ปี)

รายการที่รวมในค่าใช้จ่าย

ค่าคอร์สเรียน
ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

ค่าที่พักห้องคู่ (ไม่รวมอาหาร) ค่าอาหารขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของแต่ละคน ประมาณ 400 – 500 ยูโรต่อเดือน

ค่ารถรับที่สนามบิน (Düsseldorf Airport)

ค่าประกันสุขภาพ

ค่าตั๋วเดินทางภายในรัฐ North Rhine-Westphalia ทั้งรถบัสและรถไฟ

ค่าอาหาร 3 มื้อ (pack lunch)

ค่าภาษีนักท่องเที่ยว

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรภาษาเยอรมัน German Track FeP

การเรียนการสอนจะเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมด มีให้เลือกเรียนทั้ง 3 สาย คือ T-Course, W-Course และ M-Course ระดับภาษาเยอรมันขั้นต่ำที่กำหนดคือ B1(มากกว่า 90%) หรือ B2 โดยการสอบวัดระดับภาษาจะอยู่ในการสอบเข้า สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ได้ต้องมี Certificate หลังจากสำเร็จหลักสูตร Freshman แล้ว จะมีการสอบจบ Feststellungsprüfung (FSP) จากนั้นน้อง ๆ สามารถสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยใดก็ได้ในเยอรมนี

* โดยการสอบจบ Feststellungsprüfung (FSP) จะมีการกำหนดหลักสูตรและผลลัพธ์แตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย นักเรียนจึงต้องศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่สนใจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามกำหนด

T-Course

ตัวอย่างคณะที่สามารถศึกษาต่อได้
– Informatics
– Engineering
– Mathematics
– Natural Sciences

W-course

ตัวอย่างคณะที่สามารถศึกษาต่อได้
– Business
– Economics
– Social Sciences
– Law

M-Course

ตัวอย่างคณะที่สามารถศึกษาต่อได้
– Medicine
– Pharmacy
– Psychology
– Veterinary Medicine
– Dentistry
– Biology
– Sports
– Nutrition

หลักสูตรภาษาอังกฤษ English Track FeP

การเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด มีให้เลือกเรียน 2 สาย คือ T-Course และ W-Course ระดับภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่กำหนดคือ B2 หรือ IELTS 5.5 โดยการสอบวัดระดับภาษาจะอยู่ในการสอบเข้า สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ได้ต้องมี certificate นักศึกษาที่จะเข้าเรียนในหลักสูตร Freshman year ตลอดจนมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1-3 จะเป็นการเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 100% ทั้งหลักสูตร เมื่อจบหลักสูตร นักศึกษาจะต้องสอบจบ Feststellungsprüfung (FSP) หลังจากจบหลักสูตร สามารถเลือกได้ 2 เส้นทาง

1. นักเรียนที่เรียนหลักสูตร W-Course จะได้รับการการันตีเข้าเรียนที่ FH Südwestfalen/South Westphalia University of Applied Sciences ในคณะ Business Administration with Informatics เท่านั้น โดยการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
รายละเอียดคณะ : https://www.fh-swf.de/de/studienangebot/studiengaenge/business_administration_with_informatics_b_a_/Index.php

2. นักเรียนที่เรียนหลักสูตร W-Course หรือ T-Course สามารถสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยในรัฐ North Rhine-Westphalia (NRW) ของประเทศเยอรมนี

อีกทางเลือกหนึ่ง น้องๆ สามารถสมัครเข้าเรียน ป.ตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยในรัฐนอร์ด ไรน์เวสต์ฟาเลีย ของเยอรมัน (NRW) ซึ่งคณะที่เปิดสอนจะแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย

T-Course

ตัวอย่างคณะที่สามารถศึกษาต่อได้
-Informatics
– Engineering
– Mathematics
– Natural Sciences

W-Course

ตัวอย่างคณะที่สามารถศึกษาต่อได้
– Business
– Economics
– Social Sciences
– Law