STUDIENKOLLEG DUESSELDORF

เปิดรับสมัคร...

Studienkolleg Düsseldorf คือ วิทยาลัยเตรียมอุดมศึกษาหรือวิทยาลัยพื้นฐาน มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมมากมาย เช่น T-Course, M-Course, W-Course และ G-Course อีกทั้งยังมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะ เตรียมพร้อมน้อง ๆ สำหรับการสอบ Feststellungsprüfung (FSP) เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในเยอรมนี นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรภาษาเยอรมันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ telc โดยเฉพาะ
คลิกเพื่อดูรายละเอียดสถาบันเพิ่มเติม

หากคุณต้องการให้บุตรหลานของท่านได้พัฒนาตัวเอง ทางความรู้ด้านภาษา การเข้าสังคม และยังได้เจอประสบการณ์ที่ไม่มีในห้องเรียน การไปซัมเมอร์แคมป์ระยะสั้นนี้หลายคนอาจจะมองว่าไม่เพียงพอ แต่เรารับรองได้ว่า ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศระยะสั้น 2-4 สัปดาห์นี้ จะทำให้บุตรหลานของท่านเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน พี่ ๆ นกฮูกผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็ก ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์เยอรมัน ซัมเมอร์แคมป์สวิตเซอร์แลนด์ ซัมเมอร์แคมป์ลอนดอน รวมถึงซัมเมอร์แคมป์นิวซีแลนด์ ได้ออกแบบแคมป์ที่มีทั้งการเรียนภาษาอย่างเข้มข้นโดยเจ้าของภาษา และมีกิจกรรมทัศนศึกษาแทบจะทุกวัน ได้ท่องเที่ยวในต่างเมืองในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ทั้งนี้ผู้ปกครองยังไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศของเด็กๆ เรามีพี่เลี้ยงคนไทยร่วมเดินทางรับส่งในทุกๆ โครงการ บางโครงการได้อยู่ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศ ปลอดภัยหายห่วงแน่นอน

 1. ได้มีโอกาสในการเรียนภาษาที่ 3 (ภาษาเยอรมัน) เพื่อเป็นข้อได้เปรียบในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
 2. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ และ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ จากต่างแดน
 3. ได้มีโอกาสสร้าง Connection กับชาวต่างชาติ
 4. เป็นการฝึกตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะน้องๆต้องดูแลตัวเอง ทั้งในเรื่องการเรียน และ การเดินทาง
 1. รับสมัครนักเรียนทุกเพศ อายุ 12-21 ปี
 2. มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป และ มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกพักการเรียน หรือ ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์
 3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด และ ไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ
 4. มีความประพฤติดี และ ไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบ และ ข้อตกลงของโครงการฯได้

ระยะเวลาโครงการฯ 3 สัปดาห์ ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน – 19 ตุลาคม 2566

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) จำนวน 1 ฉบับ
 3. หลักฐานการชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ โดยชำระผ่านบัญชีกสิกรไทย (ขอเลขที่บัญชีได้ที่ line :@owl.education)

– ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2566
– ส่งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า 1 สิงหาคม 2566
– ยื่นวีซ่าที่ VFS Bangkok 10 สิงหาคม 2566
– ออกเดินทาง 30 กันยายน 2566
– กลับถึงไทย 19 ตุลาคม 2566

หลักสูตรที่เปิดสอน

T-Course

T = Technical studies
เป็นหลักสูตรสำหรับน้อง ๆ ที่ตั้งใจจะศึกษาหลักสูตร Natural scientific หรือ Technical degree programmes ของมหาวิทยาลัยในเยอรมนี หลักสูตร T-Course ประกอบไปด้วยวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาเยอรมัน คณะในมหาวิทยาลัยที่สามารถศึกษาต่อได้ คือ
– Engineering
– Civil Engineering
– Automotive Engineering
– Electrical Engineering
– Mathematics
– Physics
– Business Informatics
– Industrial Engineering
– Industry and Processing Technology และอีกมากมาย

M-Course

M = Medicine
เป็นหลักสูตรสำหรับน้อง ๆ ที่ตั้งใจจะศึกษาหลักสูตร แพทย์ หรือ ชีววิทยา ที่มหาวิทยาลัยในเยอรมนี วิชาที่สอนในหลักสูตรประกอบไปด้วย ภาษาเยอรมัน ฟิสิกส์ ชีววิทยา และเคมี ซึ่งจำเป็นสำหรับการผ่าน FSP คณะในมหาวิทยาลัยที่สามารถศึกษาต่อได้ คือ
– Medicine
– Dentistry
– Pharmacy
– Biology
– Biochemistry
– Microbiology และอีกมากมาย

W-Course

W = Wirtschaft Wirtschaft
หมายถึง “เศรษฐศาสตร์” หรือ “ธุรกิจ” ในภาษาเยอรมัน เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่จะศึกษาต่อในสาขาธุรกิจศึกษาหรือสังคมศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วยวิชาภาษาอังกฤษ เยอรมัน เศรษฐศาสตร์ และคณิตศาสตร์ คณะในมหาวิทยาลัยที่สามารถศึกษาต่อได้ คือ
– Business Studies
– Business Informatics/Information Systems
– Economics
– Sociology
– Tourism Management
– Political Sciences และอีกมากมาย

G-Course

G = Geisteswissenschaft Geisteswissenschaft
แปลว่า “มนุษยศาสตร์” ในภาษาเยอรมัน สำหรับน้อง ๆ ที่วางแผนจะศึกษา ภาษาเยอรมัน การศึกษา ปรัชญา ดนตรี ศิลปะ หรือแม้แต่กฎหมายในประเทศเยอรมนี หลักสูตร G-Course จะสอน ภาษาเยอรมัน ประวัติศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ คณะในมหาวิทยาลัยที่สามารถศึกษาต่อได้ คือ
– German Studies
– Arts & Design
– Music
– History
– Journalism
– Theology
– Literature
– Philosophy
– Law และอีกมากมาย

M+T-Course

M+T = Medical and Technical sciences
หลักสูตรเตรียมความพร้อมแบบผสมผสาน “M+T” จัดทำขึ้นสำหรับน้อง ๆ ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าต้องการศึกษาทางการแพทย์หรือทางเทคนิค หลักสูตรนี้จะครอบคลุมทั้งการเรียนแพทย์ ชีววิทยาและเภสัชวิทยา และ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ประกอบไปด้วยวิชาชีววิทยา ภาษาเยอรมัน คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ สามารถศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี technical และ medical sciences ต่อได้ทั้งหมด ดังนี้
– Medicine
– Dentistry
– Pharmacology
– Biochemistry
– Mathematics
– Electrical Engineering
– Automotive Engineering
– Physics และอีกมากมาย

บรรยากาศมหาวิทยาลัย

Scroll to Top