เรียนต่อเยอรมนี EP.01 – สิ่งที่ต้องทำหลังจากถึงเยอรมนี

การมาเยอรมนีด้วยวีซ่าเรียนภาษา อย่างแรกที่ต้องรู้คือวีซ่าที่เราได้ในครั้งแรกนั้นจะมีอายุแค่ 90 วันเท่านั้น (สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนภาษา 6 เดือน อาจจะได้วีซ่าจากไทยไป 6 เดือนแล้วแต่กรณี) ฉะนั้น สิ่งแรกที่สำคัญหลังจากมาถึงเยอรมนีคือการจองทำนัดลงทะเบียนที่อยู่ หรือ Wohnsitzanmeldung* ที่ Bürgeramt ในเขตที่เราอยู่ เพื่อที่หลังจากได้ใบนี้มาแล้วเราจะสามารถทำนัดเพื่อขอ Aufenthaltstitel* ที่ Ausländerbehörde เพื่อต่อวีซ่าตามระยะเวลาคอร์สเรียนที่เราสมัครไว้ได้

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำ Wohnsitzanmeldung 

1. หนังสือเดินทาง
2. วีซ่าที่เราได้ซึ่งก็จะอยู่ในพาสปอร์ต
3. สัญญาเช่าบ้านที่มีรายละเอียดการเช่าครบถ้วน อย่างไรก็ตามบางเขตจะมีแบบฟอร์มสัญญาเช่าบังคับใช้ เราจะต้องเช็คข้อมูลตรงนี้อย่างละเอียด
4. หากอายุต่ำกว่า 18 จะต้องมีใบเกิดเตรียมไปด้วย
5. เงินค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน *แล้วแต่เมือง

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำ Aufenthaltstitel

1. หนังสือเดินทาง
2. วีซ่าที่เราได้ซึ่งก็จะอยู่ในพาสปอร์ต
3. สัญญาเช่าบ้านที่มีรายละเอียดการเช่าครบถ้วน อย่างไรก็ตามบางเขตจะมีแบบฟอร์มสัญญาเช่าบังคับใช้ เราจะต้องเช็คข้อมูลตรงนี้อย่างละเอียด
4. หากอายุต่ำกว่า 18 จะต้องมีใบเกิดเตรียมไปด้วย
5. เงินค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน *แล้วแต่เมือง

*รายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ เราจะได้รับการแจ้งอีกครั้งหลังจากทำนัด

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนที่จะทำการนัดคือระยะเวลาที่เราจะได้ทำเอกสารจริงๆจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอคิวนานมากยิ่งในเมืองใหญ่ที่คนมีจำนวนมาก อาจจะใช้เวลาในการรอเป็นเดือนหรือนานกว่า จากประสบการณ์ทางที่ดีที่สุด คือ ทำนัดให้เร็วที่สุด โดยเริ่มที่ Wohnsitzanmeldung เพราะหากไม่มีใบนี้ เราจะไม่สามารถต่อวีซ่าได้รวมไปถึงการเปิดบัญชีธนาคารที่เราจำเป็นจะต้องทำในการนำเงินออกจาก Block Account 

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่เราทำ Wohnsitzanmeldung เสร็จแล้ว แต่เรายังต้องรอคิวทำ Aufenthaltstitel ที่อาจจะล่วงเลยระยะวีซ่าที่เราได้มาในตอนแรก ในกรณีนี้จะไม่มีปัญหาอะไร เราสามารถอยู่เยอรมนีต่อได้ ด้วยการใช้หลักฐานยืนยันการคอนเฟิร์มนัดต่อวีซ่าหรืออีเมลตอบกลับจาก Ausländerbehörde เป็นหลักฐานได้

*Wohnsitzanmeldung = City registration  

*Aufenthaltstitel = Residence permit

ผู้เขียน : jelly Kotchakorn

Sharing
Scroll to Top