เรียนต่อเยอรมนี EP.03 – วีซ่าเรียนภาษา และการต่อวีซ่าหลังจากจบคอร์สเก่า (ต้องการเรียนเพิ่ม)

การต่อวีซ่าหลังจากจบคอร์สเก่าแต่ต้องการเรียนเพิ่มและอยู่ต่อในเยอรมนี ข้อแรกคือการรวบรวมเอกสารที่จำเป็นในการต่อวีซ่า ซึ่งหลัก ๆ ประกอบไปด้วย

1. หนังสือเดินทาง
2. วีซ่าที่มีปัจจุบัน
3. เอกสารการจองคอร์สเรียนเพิ่ม
4. เอกสารการต่อประกัน
5. เอกสารการต่อ Block Account *สามารถต่ออายุตามจำนวนเดือนที่เราอยู่ต่อและเงินตามจำนวนเดือน หรือ จะต่อ 1 ปีเต็มอีกครั้งก็ได้
6. เงินค่าธรรมเนียมต่อวีซ่า *จะได้รับแจ้งหลังทำนัด

เวลาที่ใช้ในการรอต่อวีซ่าก็อาจจะนานอีกเช่นเดิม แต่ถ้าหากเราได้รับการยืนยันนัดแล้ว ก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไร

*ในกรณีที่ต่ออายุวีซ่าไม่เกิน 3 เดือน และต่อ Block Account ไม่ครบปี บางเขตอาจจะให้เป็นใบ Fiktionbescheinigung ให้เราเป็นหลักฐานอนุญาตให้เราอยู่ต่อแทน Aufenthaltstitel แบบเก่า ซึ่งสำหรับใครที่มีแผนเดินทางออกจากเยอรมนีในระยะสั้นแต่ได้ใบ Fiktionbescheinigung มา จะต้องเช็ครายละเอียดการอนุญาตเข้า – ออกเยอรมนีระหว่างการถือใบนี้ 

โดยผู้ที่ถือ Fiktionbescheinigung จะสามารถเข้า – ออกเยอรมนีได้อย่างอิสระก็ต่อเมื่อ ในใบระบุว่าอยู่ในกรณีของ “der Aufenthaltstitel als fortbestehen ; paragraf 81Abs.4 AufenthaltG” เท่านั้น

ผู้เขียน : jelly Kotchakorn

Sharing
Scroll to Top