เรียนต่อเยอรมนี EP.04 – ขั้นตอนการย้ายเมืองในเยอรมนี

ในกรณีที่ต้องการต่อวีซ่าเพื่อเรียนภาษาเพิ่มแต่ต้องการย้ายไปเรียนในเมืองอื่น ในเรื่องของขั้นตอนการต่อวีซ่าก็ยังคงเหมือนเดิม แต่สิ่งที่ต้องเตรียมตัวในกรณีย้ายเมืองคือ การหาบ้านหรือที่พัก โดยเราสามารถหาได้จากหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์หาบ้านและในกลุ่มเฟซบุ๊คต่าง ๆ แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือความปลอดภัย แต่ถ้าหากไม่สามารถหาเองได้ ทางเลือกที่เร็วที่สุด คือ การใช้บริการหาที่พักจากสถาบันภาษาที่เราสมัครไป แต่ราคาอาจจะสูงกว่าเราหาเอง

หลังจากหาที่พักได้ก็ต้องเริ่มการทำนัด Wohnsitzanmeldung (City Registration) ในเมืองใหม่ที่เราย้ายไป และเตรียมตัวเก็บของและย้ายบ้านได้เลย โดยที่เราไม่ต้อง Abmeldung หรือ ลงทะเบียนออกจากเมืองเก่า เพราะหลังจากที่เราลงทะเบียนใหม่ ชื่อเราจะหลุดออกจากเมืองเก่ามาเมืองที่ย้ายใหม่ทันที (เราจะ Abmeldung ในกรณีที่ย้ายกลับประเทศถาวร) หลังจากที่ทำ Wohnsitzanmeldung เสร็จ เราก็สามารถดำเนินการต่อวีซ่าได้

*สำคัญ ถ้าหากเราจะย้ายเมืองแล้วต้องต่อวีซ่า เราจะต้องมาต่อที่เมืองที่เราย้ายมาใหม่หลังจากลงทะเบียนบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ฉะนั้นการทำ Wohnsitzanmeldung (City Registration) ถือเป็นส่วนสำคัญมาก ไม่เพียงจำเป็นแค่เรื่องการขอวีซ่า แต่รวมถึงการรับจดหมายต่าง ๆ ทีอาจส่งมาจากรัฐ เช่น เลขที่ผู้เสียภาษี แม้เราจะไม่ได้ทำงานและไม่ต้องจ่ายภาษีก็ตาม แต่เราจะได้ใบนี้มารวมถึงใบ Rundfunkgebühren หรือ ใบเสร็จ Broadcast fee ที่เราจะต้องจ่ายแม้ว่าเราจะไม่ได้ดูโทรทัศน์หรือไม่มีโทรทัศน์เลย เราจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนนี้ โดยเขาจะส่งใบมาตามที่อยู่ที่เราลงทะเบียนบ้านไว้ และในกรณีที่เราย้ายบ้าน เราก็จะต้องแจ้งการย้ายที่อยู่ให้กับ ARD ที่จัดการในเรื่องการเก็บ Rundfunkgebühren ให้ทราบ

ผู้เขียน : jelly Kotchakorn

Scroll to Top