STUDY TOUR OCTOBER

GERMANY & SWITZERLAND 2 ประเทศ 6 เมือง

กำลังเปิดรับสมัครรอบใหม่ เร็วๆ นี้...

3 สัปดาห์ ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ วันที่ 30 กันยายน – 19 ตุลาคม 2566
เปิดรับสมัครวันนี้ – 30 มิถุนายน 2566
ราคาเพียง 189,000 บาท สมัครตรงไม่ต้องสอบ

สำหรับซัมเมอร์แคมป์ ประเทศเยอรมนี (Summer in Germany) น้อง ๆ ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาเยอรมัน การเรียนจะเป็นการเรียนสนทนาภาษาเยอรมัน และ แกรมม่าเบื้องต้น ซึ่งเป็นการเรียนภาษาเยอรมันเรียนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน (ภาษาที่ 3) ทั้งเรียนทั้งเที่ยวแบบจัดเต็ม น้องๆ จะได้เรียนภาษาเยอรมันกับเจ้าของภาษา ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนๆ ชาวต่างชาติ และ ได้เปิดประสบการณ์กับโลกใบใหม่ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพื่อต่อยอดในการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน หรือเรียนต่อต่างประเทศ ประเทศเยอรมนีในระดับมัธยม (High School in Germany) เรียนต่อ ป.ตรี ที่เยอรมัน หรือ เรียน ป.โท ที่เยอรมัน

หมายเหตุ : โปรดอ่านโดยละเอียด เพื่อทำความเข้าใจข้อปฏิบัติ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ และระเบียบในการดำเนินการของโครงการฯ

หากคุณต้องการให้บุตรหลานของท่านได้พัฒนาตัวเอง ทางความรู้ด้านภาษา การเข้าสังคม และยังได้เจอประสบการณ์ที่ไม่มีในห้องเรียน การไปซัมเมอร์แคมป์ระยะสั้นนี้หลายคนอาจจะมองว่าไม่เพียงพอ แต่เรารับรองได้ว่า ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศระยะสั้น 2-4 สัปดาห์นี้ จะทำให้บุตรหลานของท่านเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน พี่ ๆ นกฮูกผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็ก ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์เยอรมัน ซัมเมอร์แคมป์สวิตเซอร์แลนด์ ซัมเมอร์แคมป์ลอนดอน รวมถึงซัมเมอร์แคมป์นิวซีแลนด์ ได้ออกแบบแคมป์ที่มีทั้งการเรียนภาษาอย่างเข้มข้นโดยเจ้าของภาษา และมีกิจกรรมทัศนศึกษาแทบจะทุกวัน ได้ท่องเที่ยวในต่างเมืองในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ทั้งนี้ผู้ปกครองยังไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศของเด็กๆ เรามีพี่เลี้ยงคนไทยร่วมเดินทางรับส่งในทุกๆ โครงการ บางโครงการได้อยู่ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศ ปลอดภัยหายห่วงแน่นอน

 1. ได้มีโอกาสในการเรียนภาษาที่ 3 (ภาษาเยอรมัน) เพื่อเป็นข้อได้เปรียบในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
 2. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ และ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ จากต่างแดน
 3. ได้มีโอกาสสร้าง Connection กับชาวต่างชาติ
 4. เป็นการฝึกตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะน้องๆต้องดูแลตัวเอง ทั้งในเรื่องการเรียน และ การเดินทาง
 1. รับสมัครนักเรียนทุกเพศ อายุ 12-21 ปี
 2. มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป และ มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกพักการเรียน หรือ ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์
 3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด และ ไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ
 4. มีความประพฤติดี และ ไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบ และ ข้อตกลงของโครงการฯได้

ระยะเวลาโครงการฯ 3 สัปดาห์ ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน – 19 ตุลาคม 2566

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) จำนวน 1 ฉบับ
 3. หลักฐานการชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ โดยชำระผ่านบัญชีกสิกรไทย (ขอเลขที่บัญชีได้ที่ line :@owl.education)

– ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2566
– ส่งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า 1 สิงหาคม 2566
– ยื่นวีซ่าที่ VFS Bangkok 10 สิงหาคม 2566
– ออกเดินทาง 30 กันยายน 2566
– กลับถึงไทย 19 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

รวมทั้งสิ้น 189,000 บาท แบ่งชำระ 2 งวด

75,000฿

งวดที่ 1
ชำระภายในวันที่สมัคร

114,000฿

งวดที่ 2
ชำระภายในวันที่ 30.07.2023

รายการที่รวมในค่าใช้จ่าย

ค่าเรียนภาษาเยอรมัน

ค่าที่พักแบบหอพัก 2-4 คน/ห้อง

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-FRA/ ZUR-BKK)

ค่าเดินทางระหว่างเมือง

ค่าเข้าสถานที่ตามตารางกิจกรรม

ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน

รวมอาหาร 3 มื้อ (วันที่ 1-13/10/66)

ค่าภาษีนักท่องเที่ยว

รายการที่ไม่รวมในค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศเยอรมนี 7,500 บาท

ค่าแปลเอกสาร หน้าละ 500 บาท

ค่าซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ

ค่าอินเตอร์เน็ต

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนตัว

วันที่ 14-18/10/66 ไม่รวมอาหารเที่ยง-เย็น

ตารางกิจกรรม

ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่ 30 ก.ย. – 19 ต.ค. 2566

หมายเหตุ : German Lesson เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาตั้งแต่ 09:00 – 12:30 น. กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Scroll to Top