SUMMER CAMP GERMANY INTER

กำลังเปิดรับสมัครรอบใหม่ เร็วๆ นี้...

ซัมเมอร์แคมป์เยอรมนี สำหรับนักเรียนอินเตอร์
(Berlin / Leipzig / postsdam / Dresden / Frankfurt /Heidelberg)
– Host Family Berlin | เต็มแล้ว
– Residence Berlin | เต็มแล้ว
รับสมัครเพียง 15 คนเท่านั้น
4 สัปดาห์ ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ วันที่ 1 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม 2566
ราคาเพียง 235,000 บาท สมัครตรงไม่ต้องสอบ

ซัมเมอร์แคมป์เยอรมนี สำหรับนักเรียนอินเตอร์ ( Summer Camp for International Student) น้องๆ จะได้ เรียนภาษาเยอรมัน ท่องเที่ยวเยอรมนี ในเมืองต่าง ๆ ทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ นานาชาติ ที่ร่วม แคมป์เยอรมัน ได้สัมผัสการใช้ชีวิตของชาวเยอรมันแท้ ๆ ใช้ชีวิตกับคนท้องถิ่นของเยอรมนี ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากเพื่อน ๆ นานาชาติ กว่า 70 ประเทศ น้องๆ ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาเยอรมัน การเรียนจะเป็นการเรียนสนทนาภาษาเยอรมัน และ แกรมม่าเบื้องต้น ทั้งเรียนทั้งเที่ยวแบบจัดเต็ม ได้เปิดประสบการณ์กับโลกใบใหม่ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพื่อต่อยอดในการไปเป็นนักเรียนและเปลี่ยน ประเทศเยอมนีในระดับมัธยม (Hign School in Germany) หรือเรียนต่อ ป.ตรี ที่เยอรมัน หรือ เรียน ป.โท ที่เยอรมัน ระบบการศึกษาในเยอรมนีมีคุณภาพที่ดี และภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่ใช้กันอยู่ทั่วยุโรป

หมายเหตุ : โปรดอ่านโดยละเอียด เพื่อทำความเข้าใจข้อปฏิบัติ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ และระเบียบในการดำเนินการของโครงการฯ

หากคุณต้องการให้บุตรหลานของท่านได้พัฒนาตัวเอง ทางความรู้ด้านภาษา การเข้าสังคม และยังได้เจอประสบการณ์ที่ไม่มีในห้องเรียน การไปซัมเมอร์แคมป์ระยะสั้นนี้หลายคนอาจจะมองว่าไม่เพียงพอ แต่เรารับรองได้ว่า ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศระยะสั้น 2-4 สัปดาห์นี้ จะทำให้บุตรหลานของท่านเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน พี่ ๆ นกฮูกผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็ก ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์เยอรมัน ซัมเมอร์แคมป์สวิตเซอร์แลนด์ ซัมเมอร์แคมป์ลอนดอน รวมถึงซัมเมอร์แคมป์นิวซีแลนด์ ได้ออกแบบแคมป์ที่มีทั้งการเรียนภาษาอย่างเข้มข้นโดยเจ้าของภาษา และมีกิจกรรมทัศนศึกษาแทบจะทุกวัน ได้ท่องเที่ยวในต่างเมืองในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ทั้งนี้ผู้ปกครองยังไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศของเด็กๆ เรามีพี่เลี้ยงคนไทยร่วมเดินทางรับส่งในทุกๆ โครงการ บางโครงการได้อยู่ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศ ปลอดภัยหายห่วงแน่นอน

 1. ได้มีโอกาสในการเรียนภาษาที่ 3 (ภาษาเยอรมัน) เพื่อเป็นข้อได้เปรียบในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
 2. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ และ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ จากต่างแดน
 3. ได้มีโอกาสสร้าง Connection กับชาวต่างชาติ
 4. เป็นการฝึกตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะน้องๆต้องดูแลตัวเอง ทั้งในเรื่องการเรียน และ การเดินทาง
 1. รับสมัครนักเรียนทุกเพศ อายุ 14-17 ปี
 2. มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป และ มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกพักการเรียน หรือ ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์
 3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด และ ไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ
 4. มีความประพฤติดี และ ไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบ และ ข้อตกลงของโครงการฯได้

ระยะเวลาโครงการฯ 4 สัปดาห์ ตั้งแต่ วันที่ 1-27 กรกฎาคม 2566

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) จำนวน 1 ฉบับ
 3. หลักฐานการชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ โดยชำระผ่านบัญชีกสิกรไทย (ขอเลขที่บัญชีได้ที่ line :@owl.education)
 1. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยชำระได้ที่อาจารย์ผู้ดูแล โครงการฯ หรือเจ้าหน้าที่ Owl Education
 2. นักเรียนต้องส่งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าให้ทางโครงการฯ 20 มีนาคม 2566
 3. การปฐมนิเทศ ผู้เข้าร่วมโครงการฯต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบระเบียบ ข้อปฏิบัติ ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของ โครงการฯ ในวันเวลาที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 4. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และ ระเบียบต่าง ๆ ของทางโครงการฯ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ และ ขอปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการฯ
 5. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลง และ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ตามที่เห็นสมควร
 6. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องดำเนินการตามขั้นตอน และ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ฉะนั้นหากผู้เข้าร่วมโครงการฯสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
 7. มีเจ้าหน้าที่คนไทยดูแลนักเรียนตลอดทั้งโครงการฯ

  หมายเหตุ : โปรดอ่านโดยละเอียด เพื่อทำความเข้าใจข้อปฏิบัติ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ และระเบียบในการดำเนินการของโครงการฯ

HOST FAMILY IN BERLIN

กำหนดการสำคัญ

Berlin magically draws young people from all over the world,
because there is hardly another city in Europe that is changing
so completely as the German capital city. Berlin is hip,
young, creative and international. The combination of families,
students and hipsters yield a unique and colorful mix that
you will experience and enjoy during your stay.

Age Group
14 – 17 Years

Dates
01.07.23 – 27.07.23

German Course
09:00 – 12:30

Course Levels
A0 – C1

Leisure Program
Entry Fees Included

Accommodation
Host Family, Double Room

Distance Home Stay To School
25 – 60 Minutes

Board
Full Board (Pack Lunch)

Cleaning
Weekly

Hotel
23.07.23 – 26.07.23

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ Germany Summer Course

"Host Family Berlin"

รวมทั้งสิ้น 235,000 บาท แบ่งชำระ 3 งวด

100,000฿

งวดที่ 1
ชำระภายในวันที่สมัคร

100,000฿

งวดที่ 2
ชำระภายในวันที่ 20.03.2023

35,000฿

งวดที่ 3
ชำระภายในวันที่ 03.04.2023

4,000฿

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 03.04.2023
พร้อมงวด 3

** พิเศษสมัครแพ็คคู่รับส่วนลดท่านละ 5,000 บาท **

รายการที่รวมในค่าใช้จ่าย

ค่าเรียนภาษาเยอรมัน

ค่าที่พัก Host Family and Hotel

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-BER/ FRA-BKK)

ค่าเดินทางระหว่างเมือง

ค่าเข้าสถานที่ตามตารางกิจกรรม

ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน

ค่าอาหาร 3 มื้อ (pack lunch)

ค่าภาษีนักท่องเที่ยว

รายการที่ไม่รวมในค่าใช้จ่าย

ประกันความเสียหาย 50€ จ่ายเมื่อถึง รร. (ได้คืน)

ค่าตรวจโควิดทุกกรณี

ค่าซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ

ค่าอินเตอร์เน็ต

ค่าแปลเอกสาร หน้าละ 500 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนตัว

อาหารกลางวันและเย็น 3 วันสุดท้าย (23 – 25.07.23)

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,000 บาท

หมายเหตุ : มีเจ้าหน้าที่คนไทยเดินทางไปรับ-ส่ง = BKK-BER / FRA-BKK, มีเจ้าหน้าที่ต่างชาติดูแลตลอด 24 ชม.

RESIDENCE IN BERLIN

กำหนดการสำคัญ

Our residence is not only located in the central most district of Berlin,
Berlin Mitte, but also in the heart of the capital city.
The building offers all amenities: 2- or 4-bed rooms with shower
and toilet en suite, a sky lounge with a view over the city,
a roof terrace, a garden and modern seminar rooms.

Age Group
14 – 17 Years

Dates
01.07.23 – 27.07.23

German Course
09:00 – 12:30

Course Levels
A0 – C1

Leisure Program
Entry Fees Included

Accommodation
Host Family, Double Room

Distance Home Stay To School
25 – 60 Minutes

Board
Full Board (Pack Lunch)

Cleaning
Weekly

Hotel
23.07.23 – 26.07.23

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ Germany Summer Course

"Residence Berlin"

รวมทั้งสิ้น 235,000 บาท แบ่งชำระ 3 งวด

100,000฿

งวดที่ 1
ชำระภายในวันที่สมัคร

100,000฿

งวดที่ 2
ชำระภายในวันที่ 20.03.2023

35,000฿

งวดที่ 3
ชำระภายในวันที่ 03.04.2023

4,000฿

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 03.04.2023
พร้อมงวด 3

** พิเศษสมัครแพ็คคู่รับส่วนลดท่านละ 5,000 บาท **

รายการที่รวมในค่าใช้จ่าย

ค่าเรียนภาษาเยอรมัน

ค่าที่พัก Residence

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-BER/ FRA-BKK)

ค่าเดินทางระหว่างเมือง

ค่าเข้าสถานที่ตามตารางกิจกรรม

ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน

ค่าอาหาร 3 มื้อ (pack lunch)

ค่าภาษีนักท่องเที่ยว

รายการที่ไม่รวมในค่าใช้จ่าย

ประกันความเสียหาย 50€ จ่ายเมื่อถึง รร. (ได้คืน)

ค่าตรวจโควิดทุกกรณี

ค่าซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ

ค่าอินเตอร์เน็ต

ค่าแปลเอกสาร หน้าละ 500 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนตัว

อาหารกลางวันและเย็น 3 วันสุดท้าย (23 – 25.07.23)

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,000 บาท

หมายเหตุ : มีเจ้าหน้าที่คนไทยเดินทางไปรับ-ส่ง = BKK-BER / FRA-BKK, มีเจ้าหน้าที่ต่างชาติดูแลตลอด 24 ชม.

Scroll to Top