SUMMER CAMP HIGH SCHOOL

NEW ZEALAND (AUCKLAND & ROTORUA)

เปิดรับสมัคร...

Summer Camp New Zealand 2024
ซัมเมอร์แคมป์ ประเทศนิวซีแลนด์ 2024
เมืองอัคแลนด์ และ โรโตรัว ประเทศนิวซีแลนด์ 

ระยะเวลา 3 สัปดาห์ (08 มีนาคม – 29 มีนาคม 2567)
ราคาเพียง 189,000 บาท สมัครตรงไม่ต้องสอบ
ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2566

ซัมเมอร์นี้มีอะไรมากกว่าที่คิด.. เปิดประสบการณ์การนั่งเรียนในห้องเรียนจริงของโรงเรียนมัธยม น้องๆ จะได้มาสัมผัสกับ การเรียนการสอน วัฒนธรรมที่แตกต่าง มิตรภาพที่หาได้ยาก การใช้ชีวิตที่คุ้มค่าในต่างแดน ไม่เพียงแค่นั้น!! จะมีเพื่อน “บัดดี้” ชาวกีวี่เป็นคนดูแลตลอดระยะเวลาที่เรียนในโรงเรียน Special Class ชั้นเรียนพิเศษ น้องๆ จะได้เรียนรู้และเพลิดเพลินกับกิจกรรมใน Class เช่น ทำอาหาร, ดนตรี, เต้นรำ, งานศิลปะ, งานฝีมือ, วิศวกรรม เป็นต้น และยังได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวในนิวซีแลนด์อีกด้วย มีครูพี่เลี้ยงร่วมเดินทางด้วยตลอดโครงการ

หมายเหตุ : โปรดอ่านรายละเอียด เพื่อทำความเข้าใจเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ

หากคุณต้องการให้บุตรหลานของท่านได้พัฒนาตัวเอง การไปซัมเมอร์แคมป์ระยะสั้นนี้หลายคนอาจมองว่าไม่พอ แต่เรารับรองได้ว่า ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศระยะสั้น จะทำให้บุตรหลานของท่านเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน เพราะพี่ๆ นกฮูกได้ออกแบบแคมป์ ที่มีทั้งการเรียนภาษาอย่างเข้มข้นในห้องเรียนจริง โดยเจ้าของภาษา มีกิจกรรมทัศนศึกษาแทบจะทุกวัน ได้ท่องเที่ยวในต่างเมืองในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และจะมีเพื่อนบัดดี้เป็นชาวกีวี่อีกด้วย

ทั้งนี้ผู้ปกครองยังไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศของเด็กๆ ทางเรามีพี่เลี้ยงคนไทยร่วมเดินทาง ไปรับ ไปส่ง ในทุกๆ โครงการ บางโครงการได้อยู่ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศ ปลอดภัยหายห่วงแน่นอน

1. ได้มีโอกาสในการทดลองเรียนในห้องเรียนจริงของโรงเรียนมัธยม Mount Roskill Grammar School

2. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ และ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ จากต่างแดน

3. ได้มีโอกาสสร้าง connection กับชาวต่างชาติ

4. เป็นการฝึกตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะน้องๆต้องดูแลตัวเอง ทั้งในเรื่องการเรียน และ การเดินทาง

1. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยชำระได้ที่อาจารย์ผู้ดูแล โครงการฯ หรือเจ้าหน้าที่ Owl Education โดยสามารถแบ่งชำระตามรายละเอียด

2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อรับทราบระเบียบ ข้อปฏิบัติตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการฯ ในวันและเวลาที่จะแจ้งให้ ทราบภายหลัง

3. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และ ระเบียบต่าง ๆ ของทางโครงการฯ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ และ ขอปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการฯ

4. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลง และ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ตามที่เห็นสมควร

5. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องดำเนินการตามขั้นตอน และ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ฉะนั้นหากผู้เข้าร่วมโครงการฯสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางโครงการจะหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

6. มีครูผู้นำกลุ่มจากประเทศไทยดูแลนักเรียน

1. รับสมัครนักเรียนทุกเพศ อายุ 13– 18 ปี

2. มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป และ มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกพักการเรียน หรือไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์

3. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด และไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ

4. มีความประพฤติดีและไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบ และข้อตกลงของโครงการฯได้

1. สมัครผ่านผู้ดูแลโครงการ สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ >> Owl Education

2. ชำระงวดแรก ณ วันที่สมัคร

3. สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วพร้อมลงลายมือชื่อ รวมถึงเอกสารประกอบการสมัครสอบ และหลักฐานการชำระเงินงวดแรก ส่งมาที่ >> Owl Education

1. ใบสมัครสอบกรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป (สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ >> Owl Education)

2. สำเนา passport จำนวน 1 ฉบับ

3. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบเข้าร่วมโครงการฯ งวดที่ 1

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการฯ : 3 สัปดาห์
วันที่ 08 มีนาคม – 29 มีนาคม 2567

ปิดรับสมัคร : 30 พฤศจิกายน 2566 หรือ จนกว่าจะเต็ม

ส่งเอกสารสำหรับยื่น VISA : 10 ธันวาคม 2566

ออกเดินทาง : 08 มีนาคม 2567

กลับถึงไทย : 29 มีนาคม 2567

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

รวมทั้งสิ้น 189,000 บาท แบ่งชำระ 2 งวด

89,000฿

งวดที่ 1
ชำระภายในวันที่สมัคร

100,000฿

งวดที่ 2
ชำระภายในวันที่ 10.12.2023

รายการที่รวมในค่าใช้จ่าย

ค่าเรียนในโรงเรียนมัธยม

ค่าที่พัก Host Family / Hotel

ค่ารถรับส่งสนามบิน

รวมอาหาร 3 มื้อ (Host เตรียมให้)

ค่าเดินทางระหว่างเมือง

ค่าตั๋วเครื่องบิน (BKK-AKL/AKL-BKK)

ค่าภาษีนักท่องเที่ยว

ค่าเข้าสถานที่ตามตารางกิจกรรม

รายการที่ไม่รวมในค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 10,000 บาท

ค่าอินเตอร์เน็ต

ค่าแปลเอกสารหน้าละ 500 บาท

ค่าซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

ไม่รวมค่าอาหารนอกสถานที่

ตารางกิจกรรม

ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่ 08 มีนาคม – 29 มีนาคม 2567

หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่เที่ยว HIGHLIGHT

Wai-O-Tapu

Wai-O-Tapu อยู่ในเขตภูเขาไฟเทาโป (Taupo) ซึ่งคำว่า Wai-O-Tapu มาจากภาษาของชาวเมารี แปลว่า ‘น้ำศักสิทธิ์’ เป็นแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่มีชื่อเสียงมากของนิวซีแลนด์ โดยบ่อน้ำที่มีพลังงานความร้อนจากใต้พิภพ จะมีสีสันที่โดดเด่นเนื่องจากแร่ธาตุที่แตกต่างกัน

Rotorua

ดินแดนมหัศจรรย์ที่งดงามของนิวซีแลนด์ และยังเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย เมืองโรโตรัว เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น เมืองแห่งน้ำแร่ น้ำพุร้อน และบ่อโคลนเดือด โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ริมทะเลสาบโรโตรัว

Hobbiton Movie Set Tours

เยี่ยมชมหมู่บ้านฮอบบิทเสมือนจริง ซึ่งเป็นที่ใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ The Lord of the Rings และภาพยนตร์ The Hobbit

Rainbow's End Theme Park

สวนสนุกในเมืองออกแลนด์ที่มีเครื่องเล่นกว่า 20 อย่าง และ Rainbow Playlab สัมผัสกับเทคโนโลยีความบันเทิงที่ล้ำที่สุดไม่ว่าจะเป็น – Hologate Virtual Reality, Virtual Sword Fighting, E-Sports, Escape Room, Arcade games และอีกมากมาย

City Tour

ชมเมืองออกแลนด์ไปกับพี่ Owl ตามแลนด์มาร์กสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Sky Tower หอโทรคมราคมที่สูงที่สุด ช็อปปิ้งที่ย่านการค้า และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญโดยรอบ

Queen Street

ถนนควีนเป็นถนนสัญจรหลักทางการค้าในย่านศูนย์กลางธุรกิจเมืองออกแลนด์ ให้น้อง ๆ ได้ช็อปปิ้งซื้อของฝาก ทานอาหาร และเดินชมเมือง

SEA LIFE Kelly Tarlton's Aquarium

ใกล้ชิดกับสัตว์น้ำที่นี่ SEA LIFE Kelly Tarlton’s Aquarium ที่ที่เหมือนยกทะเลมาไว้บนบก พร้อมกับสัตว์น้ำนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ม้าน้ำหายาก, ถ้ำฉลาม, แพนกวิน, และปลาอีกหลากหลายสายพันธุ์

Auckland War Memorial Museum

พิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานสงครามที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ สร้างและตกแต่งด้วยอาคารสไตล์นีโอคลาสสิกที่สร้างขึ้นในทศวรรษที่ 1920 และ 1950 ภายในมีการแสดงโชว์ข้อมูลและวัตถุที่เกี่ยวกับสงคราม นอกจากนี้ยังมีประวัติศาสตร์และสิ่งของเกี่ยวกับชาวเมารีด้วย

วิดีโอแนะนำคอร์ส

บรรยากาศการเรียนในโครงการ

Scroll to Top