Studienkolleg EP.01 – คืออะไร

Studienkolleg เป็นเหมือนสะพานของนักเรียนอินเตอร์ที่จะพาน้องๆ เข้าสู่มหาวิทยาลัยที่เยอรมนีได้และเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความคุ้นเคยในสังคมของเยอรมนีได้เป็นอย่างดี