เรียนต่อนิวซีแลนด์

เรียนต่อนิวซีแลนด์ EP.02 – เรียนต่อนิวซีแลนด์ Lynfield College

โรงเรียนมัธยม Lynfield College ก่อตั้งขึ้นในปี 1958 เป็นโรงเรียนสหและมีความทันสมัยและยังตั้งอยู่ในเมือง Auckland ภายในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายพร้อมรองรับนักเรียนกว่า 1,900 คน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับ Year 9 – 13 ทางโรงเรียนมีหลักสูตรหลากหลายและโครงสร้างหลักสูตรระดับสูงที่มีความยืดหยุ่นสูงช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนได้หลายระดับ นักเรียนส่วนใหญ่จะจบการศึกษาด้วย NCEA ระดับ 2 หรือ 3

เรียนต่อนิวซีแลนด์ EP.01 – แนะนำโรงเรียนมัธยม Waimea College

Waimea College ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1957 ตั้งอยู่ในเมือง Nelson บริเวณเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในเกาะใต้

Scroll to Top