ค่าเทอมโรงเรียนนิวซีแลนด์ ประจำปีการศึกษา 2025

St Cuthbert's College

เมือง : Auckland
ปีที่เปิดสอน (Year) : 1 – 13
ประเภทโรงเรียน : หญิงล้วน
ประเภทที่พัก : Boarding
ค่าเทอม 1 ปี (NZD) : 58,328
ค่าเทอม 1 เทอม (NZD) : 14,582

Macleans College

เมือง : Auckland
ปีที่เปิดสอน (Year) : 9 – 13
ประเภทโรงเรียน : สหศึกษา
ประเภทที่พัก : Homestay
ค่าเทอม 1 ปี (NZD) : 25,000
ค่าเทอม 1 เทอม (NZD) : 6,250

Pinehurst School

เมือง : Auckland
ปีที่เปิดสอน (Year) : 1 – 13
ประเภทโรงเรียน : สหศึกษา
ประเภทที่พัก : Homestay
ค่าเทอม 1 ปี (NZD) : 37,200
ค่าเทอม 1 เทอม (NZD) : 9,300

Mount Roskill Grammar School

เมือง : Auckland
ปีที่เปิดสอน (Year) : 9 – 13
ประเภทโรงเรียน : สหศึกษา
ประเภทที่พัก : Homestay
ค่าเทอม 1 ปี (NZD) : 16,500
ค่าเทอม 1 เทอม (NZD) : 4,500

Avondale College

เมือง : Auckland
ปีที่เปิดสอน (Year) : 9 – 13
ประเภทโรงเรียน : สหศึกษา
ประเภทที่พัก : Homestay
ค่าเทอม 1 ปี (NZD) : 19,500
ค่าเทอม 1 เทอม (NZD) : 4,875

Wellington College

เมือง : Wellington
ปีที่เปิดสอน (Year) : 9 – 13
ประเภทโรงเรียน : ชายล้วน
ประเภทที่พัก : Homestay
ค่าเทอม 1 ปี (NZD) : 18,900
ค่าเทอม 1 เทอม (NZD) : 4,725

Onslow College

เมือง : Wellington
ปีที่เปิดสอน (Year) : 9 – 13
ประเภทโรงเรียน : สหศึกษา
ประเภทที่พัก : Homestay
ค่าเทอม 1 ปี (NZD) : 17,500
ค่าเทอม 1 เทอม (NZD) : 4,700

Queen Margaret College

เมือง : Wellington
ปีที่เปิดสอน (Year) : 1 – 13
ประเภทโรงเรียน : หญิงล้วน
ประเภทที่พัก : Boarding / Homestay
ค่าเทอม 1 ปี (NZD) : 48,150
ค่าเทอม 1 เทอม (NZD) : 12,037

Burnside High School

เมือง : Christchurch
ปีที่เปิดสอน (Year) : 9 – 13
ประเภทโรงเรียน : สหศึกษา
ประเภทที่พัก : Homestay
ค่าเทอม 1 ปี (NZD) : 16,500
ค่าเทอม 1 เทอม (NZD) : 4,125

Avonside Girls' High School

เมือง : Christchurch
ปีที่เปิดสอน (Year) : 9 – 13
ประเภทโรงเรียน : หญิงล้วน
ประเภทที่พัก : Homestay
ค่าเทอม 1 ปี (NZD) : 16,500
ค่าเทอม 1 เทอม (NZD) : 4,125

Sharing
Scroll to Top