หนทางการเข้าสู่มหาวิทยาลัยในเยอรมนี 2024

หนทางการเข้าสู่มหาวิทยาลัยในเยอรมนี 2024

วิธีที่ 1 เรียนหลักสูตรเยอรมัน

เลือกเรียนหลักสูตรภาษาเยอรมัน โดยน้อง ๆ ต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันในระดับ B2 ขึ้นไป เพื่อเตรียมเสอบเข้าเรียนปรับพื้นฐาน Studienkolleg (มีทั้งของรัฐบาลและเอกชน) เป็นเวลา 1 ปี เมื่อเรียนจบน้อง ๆ  จะต้องสอบจบที่เรียกว่า Feststellungsprüfung (FSP) เพื่อเป็นการปรับวุฒิให้เท่ากับนักเรียนของประเทศเยอรมนี และ มีสิทธิในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี จากนั้นเอาคะแนนสอบ FSP + เกรดมัธยม ยื่นเข้าในคณะและมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ ต้องการเรียน หลังจากนั้นเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอีก 3 ปี เพื่อได้รับวุฒิปริญญาตรี

สถาบันที่เปิดสอน Studienkolleg เอกชน ที่ Owl แนะนำ
1. Freshman Program FH Aachen ต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันในระดับ B1 เท่านั้น และมีการจัดการสอบที่ประเทศไทย ทั้งแบบ On Site และ Online น้อง ๆ สามารถติดตามวันที่เปิดรับสมัครได้ที่หน้าเพจ Owl Education Thailand
2. BIC Berlin International College ไม่มีการสอบเข้า เมื่อเรียนจบสามารถเข้าเรียน ป.ตรี ในมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์ได้เลย การันตีที่นั่งเรียนทันที     
3. Studienkolleg อื่น ๆ ของรัฐ มีการสอบเข้า สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่สนใจได้เลย

ในกรณีมีความรู้ภาษาเยอรมันไม่ถึง B2 แนะนำให้ไปเรียนภาษาเยอรมันจากเจ้าของภาษาที่ประเทศเยอรมันได้โดยตรง เรียนภาษาเยอรมัน 4-12 เดือน จากนั้นสอบเข้า Studienkolleg ที่ประเทศเยอรมนี ทั้งนี้บางสถาบันสอนภาษาจะมีบริการช่วยนักเรียนสมัครเข้า Studienkolleg ของรัฐ และมีคอร์สติวสอบเข้า Studienkolleg อีกด้วย ทาง Owl Education มีพาร์ทเนอร์โรงเรียนสอนภาษาให้เลือกตามความต้องการของน้องๆ

วิธีที่ 2 เรียนสูตรภาษาอังกฤษ

2.1 เรียนหลักสูตร English Track ของ Freshman Program FH Aachen
เลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเข้าเรียนปรับพื้นฐาน (Studienkolleg) หลักสูตร English Track ของ Freshman Program FH Aachen น้อง ๆ ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ B2 หรือ IELTS 5.5 โดยการสอบวัดระดับภาษาจะอยู่ในการสอบเข้า สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ได้ต้องมี Certificate โดยการเรียนจะเป็นการเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 100% ทั้งหลักสูตร เมื่อจบหลักสูตร นักศึกษาจะต้องสอบจบ Feststellungsprüfung (FSP)

หลังจากจบหลักสูตร สามารถเลือกได้ 2 เส้นทาง
1. นักเรียนที่เรียนหลักสูตร W-Course จะได้รับการการันตีเข้าเรียนที่ FH Südwestfalen/South Westphalia University of Applied Sciences ในคณะ Business Administration with Informatics เท่านั้น การสอนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
2. นักเรียนที่เรียนหลักสูตร W-Course หรือ T-Course สามารถสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยในรัฐ North Rhine-Westphalia (NRW) ของประเทศเยอรมนี

2.2 เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor Prep Program English – Technology (T-Kurs) ของ BIC
เลือกเรียนหลักสูตร Studienkolleg  กับทาง BIC Berlin International College สามารถสมัครและเข้าเรียนได้เลยโดยไม่ต้องสอบเข้า ข้อจำกัดของวิธีนี้ คือ จะเหมาะกับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อ ป.ตรี ด้าน Technology เช่น Engineering, IT, หรือ Architecture เท่านั้น โดยน้อง ๆ ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ B2 หรือ TOEFL 72 / IELTS 6 หลังเรียนจบน้อง ๆ สามารถเข้าเรียนในระดับ ป.ตรี กับพาร์ทเนอร์ของ BIC ได้เลย การันตรีที่นั่งเรียนหลังเรียนจบหลักสูตรทันที
ตรวจสอบคณะ ป.ตรี ที่สามารถเรียนต่อได้ที่
https://owl-education.com/studienkolleg/berlin-international-college/

2.3 เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเอกชน (Private University)
วิธีนี้คือการใช้วุฒิมัธยมศึกษาจากประเทศไทยยื่นเข้าที่ มหาวิทยาลัยเอกชน (Private University)  โดยต้องเรียน Foundation Year ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ  และจะต้องผ่าน Entry Test และเกณฑ์การรับเข้าของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยจะใช้เป็นผลสอบ IELTS 6.0 / TOEFL 80 ทั้งนี้เกณฑ์วัดระดับทางภาษาจะต้องตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ ต้องการศึกษาต่ออีกครั้ง
แนะนำมหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 100%
https://owl-education.com/studentuniversity/university-germany/ 

Sharing
Scroll to Top